A- A A+

4M

Naziv projekta: Prekogranično pomorstvo Natura 2000 mapiranje, praćenje i upravljanje – (4M)

Naziv HR aplikanta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE

Partner 1: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije

Iznos EU bespovratne pomoći HR korisnicima: 155.497,10 €

 

Naziv CG aplikanta: NVO Green Home

Partner 1: Agencija za zaštitu životne sredine

Iznos EU bespovratne pomoći CG korisnicima: 127.768,29 €

Ukupna vrijednost projekta: 333.253,39 €

Internetska projektna stranica: http://zastitamora.net/

 

Akcija čišćenja podmorja

NVO Green Home u suradnji s NVO Porat iz Budve i JP Morsko dobro provela je akciju čišćenja podmorja. Akcija se sastojala iz dva dijela. Prvi dio odnosio se na čišćenje gradskog plivališta, a nakon toga i čišćenje cijelog Porata. Akciju su podržali i kolege iz Udruge Sunce iz Splita koji su zajedno sa ostalim roniocima uklanjali otpad. Također, uoči dana Planete Zemlje 21.04. pridružili smo se brojnim ekološkim aktivnostima poput: akcije čišćenja Orahovca, upoznavanju prisutnih sa načinima kompostiranja i brojnim drugim a sve u suradnji sa d.o.o." Školjke Boke", d.o.o. ”Boka Gard” Security, JU Gimnazija- Kotor, OŠ "Savo Ilić",OŠ"Njegoš", Institut za biologiju mora-Kotor, AD"Expo" i AD"Napredak".

4M ciscenje14M ciscenje2

Izrada mjera upravljanja potencijalnim Natura 2000 područjem

NGO Green Home u suradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, započela je proces izrade mjera upravljanja za potencijalno Natura 2000 područje, u dijelu primorja od rta Arza do rta Platamuni. Kroz seriju konzultativnih sastanaka i radionica sa svim zainteresiranim stranama, želimo izraditi dokument koji će biti osnova za Planove upravljanja budućih marinskih zaštićenih područja.
Na samom početku konzultacijskog procesa, organizirali smo sastanak sa Agencijom za izgradnju i razvoj Heceg Novog, koja trenutno radi na izradi Prostornog plana općine. Tom prilikom smo skrenuli pažnju na bioraznolikost značajnih područja koja će plan tretirati i dali smjernice za rješavanje aktuulnih problema za morski ekosistem. Također, uspostavljena je suradnja sa JP Morsko dobro, Institutom za biologiju mora, Lučkim kapetanijama, Ministarstvom prometa i pomorstva i lokalnim samoupravama. U naredom periodu očekuju nas tri radionice koje će imati za cilj prepoznavanje svih antropogenih pritisaka na morska staništa, na osnovu čega ćemo definirati mjere koje je potrebno poduzeti u cilju zaštite morskog ekosistema.
U prethodnom periodu, NGO Green Home je organizirao terenski rad s grupom volontera biologa, koji su prikupili podatke o morskim vrstama i staništima. Tim volontera ronioca je predvodila Vesna Mačić, stručnjakinja iz Instituta za biologiju mora. Baza podataka i izvještaj o stanju morskog ekosistema koji proistječu nakon terenskog rada, predstavljaju osnovu za konzultacijski proces koji smo započeli. Na proljeće ćemo organizirati još terenskih dana kako bi odradili monitoring morske trave (Posidonia oceanica). Livade morske trave su jedan od najznačajnijh Natura 2000 staništa i plan je da se ovim projektom svi prikupljeni podaci o njenom rasprostranjenju i zdravstvenom stanju također ustupe nadležnim institucijama.
Crna Gora još uvijek nema zaštićeno morsko područje, ali će Vlada Crne Gore u skorijoj budućnosti biti u obavezi definirati ih, kao i Natura 2000 lokalitete, suglasno s obavezama preuzetim u pretpristupnom procesu prema EU. U vezi sa tim, smatramo da će rezultat projekta u značajno mjeri olakšati buduće aktivnosti institucija prema uspostavljanju zaštićenih područja.
Aktivnosti se realiziraju u okviru prekograničnog projekta „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ u suradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, udrugom Sunce iz Splita i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije. Sobzirom na to da je Hrvatska članica EU i da je sistem Natura 2000 područja već postavaljen, iskustva kolega iz Hrvatske će značajno doprinijeti kvaliteti realiziranih aktivnosti.
Projekt se financira u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

ABC trening održan u Konavlima

ABC trening održao se u trajanju od 18. – 20. listopada u Hotelu Konavle (Čilipi) s ciljem prijenosa znanja i vještina planiranja upravljanja zaštićenim područjima. Sam trening dio je projekta 4M koji za cilj ima poticanje suradnje u prekograničnom području.
Kroz predavanja i rad u grupama sudionici su radili na sljedećim temama: sustav zaštite prirode u RH i CG, zaštićena područja u prekograničnoj regiji, identifikacija vrijednosti i prijetnji, prijedlozi ciljeva te aktivnosti plana upravljanja, načini uključivanja dionika, komunikacija i facilitacija.
Tijekom tri dana aktivno su u treningu sudjelovali predstavnici nekoliko resornih i lokalnih institucija iz Hrvatske i Crne Gore.

4M ABC training

Dizajnirana nova projektna internetska stranica

Nova internetska stranica dizajnirana je i razrađena u okviru projekta 4M. Sve informacije o projektu bit će redovito ažurirane na stranici. Internetsku stranicu možete pronaći ovdje.

Održan GIS trening

Petodnevni GIS trening (Geografski informacijski sustav) održan je u Tivtu od 18. do 22. srpnja 2016., za 10 sudionika.
Tijekom treninga voditeljica Martina Baučić sudionike je upoznala s osnovama GIS-a, njegovom primjenom, metodama za obradu i unos podataka te načinima za unos prikupljenih informacija.
Savladane vještine iskoristit će se već nakon odrađenih ronilačkih terena za unos i prikaz prikupljenih informacija.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 37 gostiju i nema članova online