A- A A+

CORE

Naziv projekta: Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša. Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE

Naziv HR prijavitelja: Hrvatski hidrografski institut (HHI)

Partner 1: Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje

Iznos EU bespovratne pomoći za HR korisnike: 263.505,87 €

 

Naziv CG prijavitelja: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS)

Partner 1: Javno preduzeće Morsko dobro

Iznos EU bespovratne pomoći za CG korisnike: 220.889,06 €

Ukupna vrijednost projekta: – 569.876,39 €

Održana info radionica predstavljanja opreme

Info radionica s tematikom predstavljanja opreme koju su Hrvatski hidrografski institut (HHI), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Institut za more i priobalje nabavili kroz projekat „CoRE” održana je u Budvi, 7. lipnja 2017. godine.
Na radionici je potpisan i Sporazum o razmjeni podataka između HHI-a i ZHMS-a, što predstavlja jedan od značajnih ciljeva projekta.  
 
Putem prezentacija koje su prezentirali predstavnici partnerskih institucija predstavljena je nova oprema, njene performanse i mogućnosti. Također su kratko predstavljeni i neki rezultati terenskih istraživanja u Crnoj Gori i Republici Hrvatskoj, gdje je primijenjena nabavljena oprema. 
Kroz prezentaciju predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore stavljen je naglasak na značaj podataka koji se mogu dobiti novom opremom, a sudionici radionice su imali priliku bliže upoznati  ultrazvučni višesnopni dubinomjerom ZHMS-a, koji je bio izložen na radionici.
 
Mnogi sudionici radionice su pozdravili cilj projekta, izrazili interes za buduću suradnju, ukazali na probleme koji postoje u  pomorskom prometu, a najviše interesa izazvala je izrada nautičkih planova, koji će predstavljati finalni proizvod projekta „CoRE”.
Info radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija, lučkih uprava, Vojske Crne Gore, studenti i druge zainteresirane osobe.
CoRE presentation of equipment
 

Održan prvi okrugli stol

Prvi Okrugli stol u sklopu projekta „CoRE“ na temu „Sigurnost plovidbe u aluvijalnim područjima“ održan je u Metkoviću (hotel Narona) 9. svibnja 2017.
Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici projektnih partnera, kao i brojni predstavnici javnih ustanova i institucija nadležnih za sigurnost plovidbe.
Na Okruglom stolu su prezentirani preliminarni rezultati hidrografskih, oceanografskih i bioloških istraživanja i uzorkovanja koje je tijekom ožujka I travnja odrađeno u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomore i Mogren.
Prezentiran je i status pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj kao i nacrt strategije upravljanja morskim i obalnim područjem.
Nadalje, prezentirana je oprema koja je nabavljena EU sredstvima i to Valografska plutača, Side Scan Sonar, Multibeam, multiparametarska sonda, herbarijska oprema i spektrofotometar u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura.
Nakon prezentacija između sudionika okruglog stola uslijedila je rasprava, konsultacije i razmjena mišljenja o problemima i stanju pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, a također su izneseni i predlozi u pravcu aktivnog uključivanja ciljanih skupina u projektne aktivnosti, kao i razmjene ideja i saznanja u vezi sa segmentom pomorskog dobra u prekograničnom području.

Odabrani studenti koji će prisustvovati terenskom istraživanju

Natječaj za financiranje sudjelovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske i 1 iz Crne Gore) terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama na vrijeme od 17 dana tokom istraživačkog terena u sklopu EU/IPA projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore” – „CoRE”
Natječaj je službeno završen, obavljeni su razgovori s kandidatima koji su ušli u uži izbor i izvršen je finalni odabir kandidata.
Studenti koji su zadovoljili sve uvjete Natječaja i koji će prisustvovati terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama u okviru projekta „CoRE” su:
Stijepo Ljubimir, postidiplomant na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet - Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologije (Republika Hrvatska)
Tamara Đurđevac, studentica specijalističkih studija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, studijski program Geografija (Crna Gora).

Održan četvrti partnerski sastanak

Četvrti tehnički i organizacijski sastanak projektnih partnera na projektu „CoRE „ održan je u Tivtu, 7. ožujka 2017. godine.
Imajući u vidu značaj predstojećih terenskih istraživanja u Crnoj Gori i Hrvatskoj partneri su razgovarali o metodologiji rada tijekom istraživanja. Dogovorene su pojedinosti terena, kao što su angažman ronioca, broj istraživača koji će biti na brodu, oprema koja se mora koristiti, način na koji će se raditi uzorkovanje, termini uzorkovanja i sl. Ukoliko dozvole vremenski uvjeti, terenski rad u Crnoj Gori će početi 13. ožujka, a u Hrvatskoj 27. ožujka 2017. g.
Važna točka sastanka bio je i izbor studenata u okviru aktivnosti 2.2 Razmjena studenata. Natječaj za izbor studenata, koji će prisustvovati terenskom istraživanju u Crnoj Gori i Hrvatskoj objavljen je 24. veljače 2017. g., s rokom dostave prijava do 6. ožujka 2017. g., do 8:00 h. Na ovom sastanku četvoročlana Komisija razmatrala je pristigle ponude i odabrala studente koji su zadovoljili uvjete navedene u natječaju.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, Sveučilišta u Dubrovniku – Institut za more i priobalje, Javnog poduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

CoRE 4th partner meeting

 

HHI nabavio valografsku plutaču

Valografska plutača čija je vrijednost 50.003,48 eura je nabavljena u okviru projekta, a kupljena je od talijanske firme Lighthouse Spa.
Valografska plutača će se postaviti pokraj otočića sv. Andrija u Dubrovačkom akvatoriju. Postavljanje valografske plutače će se odraditi istraživačkim brodom HHI-a, kada će istraživači Hrvatskog hidrografskog instituta i Instituta za more i priobalje zajedno s prekograničnim partnerima, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore te Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD) iz Budve obaviti hidrografska i oceanografska istraživanja u Dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), akvatoriju delte rijeke Bojane te plaže Sutomorska i Mogren.
Istraživanja će rezultirati uspostavljanjem new zero/nultog stanja te izradom sigurnosnih preporuka prema prikupljenim podacima za osjetljiva i promjenjiva okruženja delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren te rezultatima utjecaja valova na Dubrovačke zidine. Nakon provedenih istraživanja izraditi će se nova nautička karta s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova.

CoRE valografske plutace

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 60 gostiju i nema članova online