A- A A+

Održani projektni sastanci u Dubrovniku

U Dubrovniku, 23. i 24. studenoga 2016., u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Instituta za more i priobalje, održani su projektni sastanci na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta – HHI i Sveučilišta u Dubrovniku – Instituta za more i priobalje – IMP.
Na sastancima su se dogovarali daljnji postupci kompliciranih nabava opreme, trenutnom stanju implementacije projekta, ostvarenim aktivnostima, planovima, izvršenju predstojećih aktivnosti i ostalome. Institut za more i priobalje zajedno sa svojim partnerom priprema dokumentaciju za nabavu vrijedne opreme i to multiparametarske sonde, herbarijske opreme i spektrofotometra, sa svom dodatnom opremom.
Hrvatski hidrografski institut je proveo kompleksne nabave pregovaranja za nabavku Side scan sonara i valografske plutače. Sva oprema će se koristiti za hidrografska i oceanografska istraživanja u dubrovačkom akvatoriju, akvatoriju delte Neretve (pristup luci Ploče, spoj Baćinska jezera i mora), delte rijeke Bojane, plaže Sutomorska i Mogren koja će se provesti u prvoj polovici 2017. godine.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 23 gostiju i nema članova online