A- A A+

CORE

Naziv projekta: Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša. Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE

Naziv HR prijavitelja: Hrvatski hidrografski institut (HHI)

Partner 1: Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje

Iznos EU bespovratne pomoći za HR korisnike: 263.505,87 €

 

Naziv CG prijavitelja: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS)

Partner 1: Javno preduzeće Morsko dobro

Iznos EU bespovratne pomoći za CG korisnike: 220.889,06 €

Ukupna vrijednost projekta: – 569.876,39 €

Šest mjeseci provedbe projekta „CoRE“

U šestomjesečnom razdoblju implementacije uspješno su se provodili predviđeni projektni zadaci i to na način da se intenzivno komuniciralo između partnera vezano za glavne predstojeće aktivnosti, nabave opreme za predstojeća istraživanja te razvoj istraživačke metodologije.
U Dubrovniku, 07.lipnja 2016. održan je Inicijalni sastanak projektnih partnera na kojem je projekt predstavljen medijima i potpisani su Memorandum i Sporazum o suradnji između projektnih partnera.
Pokrenute su pripremne radnje i razvijena je istraživačka metodologija za potrebe hidrografskih i oceanografskih istraživanja koja će se provoditi u drugoj godini implementacije projekta (monitoring utjecaja snage valova na područje Dubrovnika i delte Bojane, praćenje erozije, monitoring struja i drugih parametara koji se odnose na sigurnost plovidbe).
Registrirana je i izrađuje se web stranice projekta „Core“ s domenom www.projectcore.info koja će biti aktualna najmanje 5 godina nakon provedbe projekta. Provedene su nabave koje se odnose na nabavu informatičke opreme, razvoj vizualnog identiteta projekta i nabavu promidžbenih materijala , te je pokrenut postupak nabave hidrografske opreme i to Multibeama za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. U postupku pripreme su nabave Valografske plutače i Side scan sonara. Očekuje se da će sva oprema biti nabavljena do kraja 2016. godine.

Korisnici objavili projektni logotip

Korisnici projekta CoRE (Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša. Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra -naglasak na obali - Republike Hrvatske i Republike Crne Gore) objavili su projektni logotip.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočne obale Jadranskog mora.

Core ENGCore HR

Inicijalni sastanak projektnih partnera

U Dubrovniku, 07.04.2016 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku održan je Inicijalni sastanak projektnih partnera za projekt „CoRE“.

Na inicijalnom sastanku projekt je predstavljen medijima i potpisani su dokumenti o suradnji između projektnih partnera. 

CoRE1

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 19 gostiju i nema članova online