A- A A+

OLIMPIJSKE NADE

Naziv projekta: Sport za djecu i mlade: Jačanje razvoja i suradnje u prekograničnom području  - OLIMPIJSKE NADE''"
Naziv HR prijavitelja: Vaterpolo klub JUG
Partner 1:  
Razvojna agencija Grada Dubrovnika - DURA
Iznos EU bespovratne pomoći: 50.628,60 €

Naziv CG prijavitelja: Plivački vaterpolo klub JADRAN
Partner 1:
Vaterpolo klub CATTARO
Partner 2:
Vaterpolo klub PRIMORAC
Iznos EU bespovratne pomoći: 66.037,50 €

Ukupna vrijednost projekta 143.545,72 €

NABAVKA SPORTSKE OPREME

15. rujna 2013 Vaterpolo klub Jug je poslao poziv za dostavu ponuda za nabavu sportske opreme za vaterpolo klubove. Obzirom da Vaterpolo klub Jug već ima sponzorski ugovor sa TURBO-m, nije bilo zakonski dozvoljeno provoditi javnu nabavu sa više ponuđača, te je poziv poslan samo TURBO-u. Vrijednost ponude je bila preko 10.000,00 Eur, stoga je provedena CNP nabava. Nabava sportske opreme je od velike važnosti obzirom da predstavlja veliku vrijednost za vaterpolo klubove tijekom provedbe projekta.


DRUGI PARTNERSKI SASTANAK, 04. RUJNA 2013

Drugi partnerski sastanak je održan u Dubrovniku 4. rujna 2013. u prostorijama Vaterpolo kluba Jug. Sastanku su prisustvovali predstavnici korisnika i partnera. Raspravljalo se o provedenim aktivnostima, te o modelu i terminima natjecanja za sljedeću sezonu.


VATERPOLO KAMP, 13. – 16.06.2013.

VATERPOLO KAMP, 13. - 16.06.2013.

Prvi prekogranični vaterpolo Kamp održan je od 13. do 16.06.2013. uHerceg Novom. Prvi prekogranični kamp okupio je 125 najboljih mladih vaterpolista, odnosno, 'olimpijskih nada' iz pet klubova: VK Jug, PVK Jadran, VK Primorac, VA Cattaro i VK Budva. Mladi vaterpolistiimalisuprilikurazmijenitiiskustvaiznanja, kako u bazenutakoiizvannjega. Na Kampususudjelovaliitrenerisvihspomenutihvaterpoloklubovakojsubilizaduženiza rad samješovitimekipamamladihvaterpolista. Prviprekograničnivaterpolo Kamp posjetilisuipoznaticrnogorskivaterpoloolimpijci Boris ZlokovićiAleksandarIvović, kojisuprovelipojedantreningsa 'olimpijskimnadama' u bazenunastojeći da imprenesu bar diosvogbogatogznanjaiiskusva.

U sklopuKampaodržano je ipredavanje o Europskojuniji, programuprekograničnesuradnjeizmeđuHrvatskeiCrne gore, kaoi o europskimimeđunarodnimsportskimprojektima - međukojimasuupravoOlimpijskeigrepridobilenajvećupažnjusudionika.

b_130_95_16777215_00_images_stories_KAMP_1.jpg b_130_95_16777215_00_images_stories_KAMP_2.jpg

b_130_95_16777215_00_images_stories_KAMP_3.jpg b_130_95_16777215_00_images_stories_KAMP_4.jpg

KICK OFF MEETING ,UTORAK, 14.05.2013

U organizaciji PVK Jadraniz Herceg Novog, VK Primorac, VK Cattaro iz Kotora, VK Jug iz Dubrovnika i Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e, 14.svibnja 2013. godine u Herceg Novom održana je konferencija za medije na kojoj je svečano predstavljen projekt pod nazivomSport za djecu i mlade: Jačanje razvoja i suradnje u prekograničnom području ''OLIMPIJSKE NADE'' u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora. Projekt će trajati 12 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 143.547,50 EUR.

b_130_95_16777215_00_images_stories_KICK_OFF_OH_copy.jpg

b_130_95_16777215_00_images_stories_OH_2_copy.jpg

b_130_95_16777215_00_images_stories_OH_1_copy.jpg

PRVI PARTNERSKI SASTANAK, ČETVRTAK, 18.04.2013.

U organizacijicrnogorskogPlivačkogvaterpolskogkluba JADRAN 18.04.2013 godine, u HercegNovom, održan je prvipartnerskisastanakprojekta OLIMPIJSKE NADE. Sastankusuprisustvovalinositeljiprojekta - VaterpolskiklubJadranizCrne Gore iVaterpolskiklub Jug izHrvatske, tepartneriVaterpolskaakademijaCattaroizCrne gore iRazvojnaagencijaGradaDubrovnika DURA, dok je partner VaterpolskiklubPrimorac bio odsutan.

Na sastanku se, nakon same prezentacijeprojekta, definiraoi plan aktivnosti, odnosno, daljnjikoraci u provedbi projekta.

b_130_95_16777215_00_images_stories_1._PARTNER_MEETING.jpg

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 39 gostiju i nema članova online