A- A A+

Zajednički nadzorni odbor (ZNO)

Zemlje korisnici koje sudjeluju u programu uspostavljaju Zajednički nadzorni odbor za program u roku tri mjeseca od stupanja na snagu prvog financijskog sporazuma u vezi s programom.
Zajednički nadzorni odbor sastoji se od predstavnika dviju operativnih struktura i nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela i predstavnika socioekonomskih partnerstva obje zemlje sudionice, koji su jednako zastupljeni. Komisija u radu Zajedničkog nadzornog odbora sudjeluje u savjetodavnom svojstvu.
ZNO izrađuje Poslovnik radi obavljanja misije u skladu s IPA provedbenom uredbom. Usvaja ga na svom prvom sastanku.
Zajednički nadzorni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje, na inicijativu zemalja sudionica ili Komisije, a predsjeda mu predstavnik jedne od zemalja na rotirajućoj osnovi.

Zajednički nadzorni odbor provjerava učinkovitost i kvalitetu provedbe prekograničnog programa, u skladu sa sljedećim odredbama (prema članku 142. IPA provedbene uredbe):

• razmatra i odobrava kriterije za odabir aktivnosti koje se financiraju prekograničnim programom i odobrava svaku reviziju tih kriterija u skladu s potrebama programiranja;
• periodički provjerava napredak postignut u cilju postizanja pojedinih ciljeva prekograničnog programa na osnovi dokumenata koje dostavljaju operativne strukture zemalja korisnika sudionica;
• provjerava rezultate provedbe, posebice ostvarivanje ciljeva zadanih za svaku prioritetnu os i evaluacije iz članka 57. stavka 4. i članka 141. IPA provedbene uredbe;
• pregledava godišnja i završno izvješće o provedbi iz članka 144. IPA provedbene uredbe;
• prima informacije, prema potrebi, o godišnjem izvješću(ima) o obavljenoj reviziji iz članka 29. stavka 2. točke (b) prve alineje IPA provedbene uredbe i o svim relevantnim primjedbama koje Komisija može iznijeti nakon pregleda tog izvješća;
• nadležan je za odabir aktivnosti. ZNO može delegirati funkciju ocjene projektnih prijedloga Zajedničkom upravnom odboru koji imenuje ZNO;
• može predložiti eventualnu reviziju ili pregled prekograničnog programa koja će vjerojatno omogućiti postizanje ciljeva iz članka 86. stavka 2. IPA provedbene uredbe ili unaprijediti upravljanje, uključujući svoje financijsko upravljanje;
• razmatra i odobrava sve prijedloge za izmjenu i dopunu sadržaja prekograničnog programa;
• odobrava okvir za zadaće Zajedničkog tehničkog tajništva;
• usvaja plan informiranja i promidžbe koji izrađuje pod pokroviteljstvom operativnih struktura.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 41 gostiju i nema članova online