A- A A+

Zajedničko tehničko tajništvo (ZTT)

Operativne strukture (OS) pristale su uspostaviti Zajedničko tehničko tajništvo (ZTT) za pomoć Zajedničkom nadzornom odboru i Operativnim strukturama u obavljanju njihovih odnosnih dužnosti. ZTT je administrativno tijelo programa koje se bavi njegovim svakodnevnim upravljanjem te služi kao prva kontaktna točka za potencijalne prijavitelje. Također, potencijalni prijavitelji se mogu obratiti ZTT-u s pitanjima o Programu, uz iznimku kada je Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren.

Zajedničko tehničko smješteno je u Kotoru u Crnoj Gori, s predstavništvom u Dubrovniku u Hrvatskoj. Imajući u vidu institucionalne kapacitete MRRŠVG-a u smislu upravljanja prekograničnom suradnjom, OS u Zagrebu pomagat će osoblju ZTT-a u usvajanju specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješno upravljanje Programom i njegovu provedbu, ako takva pomoć bude potrebna. To će se povremeno obavljati kroz obuku na poslu i slične aktivnosti u prostorima MRRŠVG-a u Zagrebu. Također, Ministarstvo europskih integracija Crne Gore (MEI), Operativna struktura u Podgorici, će također povremeno organizirati seminare i treninge za osoblje ZTT-a kako bi se osiguralo što uspješnija implementacija programa.

Sastoji se od predstavnika koje predlažu obje Operativne strukture.

Zajedničko tehničko tajništvo i njegovo predstavništvo obavljaju svoje aktivnosti pod nadzorom obje Operativne strukture.

Troškovi Zajedničkog tehničkog tajništva i njegovog predstavništva sufinancirani su u okviru proračuna tehničke pomoći programa, pod uvjetom da se odnose na zadatke prihvatljive za sufinanciranje u skladu s propisima EU-a.

Zajedničko tehničko tajništvo uspostavlja se putem dva zasebna ugovora o potpori koje ugovorna tijela (MRRŠVG i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, po akreditaciji, u Hrvatskoj i Delegacija Europske unije u Crnoj Gori) izravno dodjeljuju odnosnim Operativnim strukturama.

Dio osoblja ZTT-a ugovoren za Hrvatsku trebao bi biti smješten u prostorima ZTT-a u Kotoru, a dio u predstavništvu u Dubrovniku.

Svi crnogorski predstavnici smješteni su u prostorima ZTT-a u Kotoru.

Zadaci Zajedničkog tehničkog tajništva:

Zadaci ZTT-a i njegovog predstavništva trebaju obuhvaćati:

 • podršku Operativnim strukturama u provedbi programa;
 • obavljanje tajničke funkcije za Operativne strukture i Zajednički nadzorni odbor, uključujući pripremu i slanje poštom dokumentacije za sastanke i zapisnika sa sastanaka (na dva ili više jezika ako je potrebno);
 • uspostavljanje, redovito održavanje i ažuriranje sustava praćenja (unos podataka na programskoj i projektnoj razini, posjeti lokacijama);
 • pomoć Operativnim strukturama i ZNO-u u sastavljanju svih izvješća o praćenju provedbe programa;
 • pripremu i stavljanje na raspolaganje svih dokumenata potrebnih za provedbu projekta (općih informacija na programskoj razini, općih informacija na projektnoj razini, uputa, kriterija, obrazaca za prikupljanje projektnih ideja, paketa za prijavu - vodič, kriteriji za odabir projekta, prihvatljivost, obrasci za izvještavanje, ugovori);
 • vršenje uloge prve točke kontakta za potencijalne predlagatelje projekata;
 • pokretanje informativnih kampanja, obuka, linija za pomoć i internetskih „Pitanja i odgovora" s ciljem potpore potencijalnim predlagateljima projekata u pripremi prijedloga projekata;
 • organizaciju odabira i evaluacije prijedloga projekata i provjeravanje jesu li dostupne sve informacije potrebne za donošenje odluke o prijedlozima projekata;
 • osiguravanje tajnika Upravljačkom odboru te organizaciju i obavljanje njegova rada;
 • osiguravanje da sva odnosna dokumentacija potrebna za ugovaranje na vrijeme bude dostupna ugovornim tijelima;
 • pomoć ugovornim tijelima u procesu pregovora o proračunu prije potpisivanja ugovora;
 • potporu krajnjim korisnicima u provedbi projekta, uključujući savjetovanje o sekundarnim postupcima nabave;
 • organizaciju bilateralnih događanja, uključujući Forume za pronalaženje projektnih partnera i predstavljanje projektnih ideja;
 • razvoj i održavanje mreže partnera;
 • stvaranje i ažuriranje baze podataka potencijalnih predlagatelja projekata i sudionika u radionicama i ostalim događanjima;
 • obavljanje zajedničkih aktivnosti informiranja i promidžbe pod vodstvom Operativnih struktura, uključujući postavljanje i održavanje službene web stranice programa;
 • planiranje vlastitih aktivnosti u skladu s planom rada koji jednom godišnje odobrava ZNO.

Zadaci Predstavništva Zajedničkog tehničkog tajništva:

 • informiranje i promidžba te savjetovanje potencijalnih prijavitelja;
 • organizacija informativnih kampanja, treninga, pomoć potencijalnim prijaviteljima putem info - telefona i rubrike pitanja i odgovori na Internetskoj stranici;
 • suradnja u evaluaciji projektnih prijedloga;
 • pomoć projektnim partnerima u provođenju projekata;
 • potpora Operativnoj strukturi Republike Hrvatske u provođenju Programa;
 • prikupljanje izvješća o napretku prilikom faze praćenja projekata od Funkcionalnih vodećih prijavitelja projekata iz Hrvatske.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 69 gostiju i nema članova online