A- A A+

Proces implementacije programa


b_130_95_16777215_00_images_stories_slike_process1.jpg

Pristup "Upravljanje projektnim ciklusom" (Project Cycle Management (PCM) ) je temelj upravljanja EU programima.

Financiranje
Od 2007. godine prekogranični programi i projekti se implementiraju u okviru novog IPA fonda (komponente II) prema IPA regulativi.

Programski dokumenti – okvir za projektnu okosnicu (project pipeline)
Operativni program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora je višegodišnji (2007-2013) osnovni dokument koji usmjerava upravljanje IPA prekograničnih programa. Svaki prekogranični program ima vlastiti strateški okvir sa pridruženim dokumentima, analizama koje su bile uspostavljene i dionicima koji su bili konzultirani u raznim procesima sastavljanja dokumenata.

Poziv za prijavu projektnih ideja (Call for proposals)
Kada se objavi Poziv za prijavu projektnih prijedloga, operativne strukture uz pomoć Zajedničkog tehničkog tajništva (Joint Technical Secretariat (JTS)) će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da nacionalna i regionalna objava Poziva dođe do ciljanih skupina tj. krajnjih korisnika. Aplikacijski paket biti će dostupan na web stranici programa, oprerativnih struktura i Delegacije Europske komisije. Zajedničko tehničko tajništvo je odgovorno za pružanje svih informacija, što uključuje i odgovaranje na pitanja potencijalnih prijavitelja. Zajedničko tehničko tajništvo također savjetuje potencijalne prijavitelje projekata o pisanju prijavnih obrazaca.

Priprema projekata
Logička matrica (The Logical Framework Approach (LFA)) je potrebna za uspješnu pripremu projekta. To je metodologija planiranja, upravljanja i evaluacije programa i aktivnosti, koja uključuje analizu dionika, problema, ciljeva, strategije te formuliranje same matrice (raspored aktivnosti i izvora).

Evaluacija prijavljenih projekata
Zajednički upravni odbor (Joint Steering Committee) će evaluirati projekte prema kriterijima koji su postavljeni u Uputama za prijavitelje te će uspostaviti listu za ocjenjivanje prema PRAG-u. Na tim osnovama, Zajednički nadzorni odbor (Joint Monitoring Committee, JMC) će konačno odlučiti o projektima koji će biti preporučeni ugovarateljnim tijelima za financiranje(Delegacija EK u Crnog Gori i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj). Nakon potpisivanja ugovora o bespovratnoj pomoći (grant) može otpočeti implementacija odabranih aktivnosti.

Implementacija i nadgledanje projekta
Vodeći projektni partner šalje polugodišnje i završne pisane i financijske izvještaje ugovarateljnom tijelu prema standardnim uvjetima prikazanim u potpisanom ugovoru. Uz to, Funkcionalni vodeći partner projekta šalje izvještaje o napredovanju projekta u Zajedničko tehničko tajništvo (JTS) dajući pritom pregled projektnih aktivnosti, dostignuća na obje strane granice i njihove koordinacije u skladu sa indikatorima koji su definirani u zajedničkom projektnom prijedlogu.

Programski monitoring
Na osnovu sakupljenih izvještaja o napredovanju projekta, ZTT izrađuje Zajednički izvještaj o implementaciji i dostavlja ga na ispitivanje Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP).
Operativne strukture zemalja korisnica, Komisiji i odgovarajućim nacionalnim IPA koordinatorima će poslati godišnji izvještaj kao i finalni izvještaj o implementaciji prekograničnog programa nakon ispitivanja od strane ZOP-a.
Izvještaji će takođe biti poslati NAO-u u Hrvatskoj.
Godišnji izvještaj će biti podnesen do 30. lipnja svake godine i prvi put u drugoj godini nakon usvajanja prekograničnog programa.
Završni izvještaj će se podnijeti najkasnije 6 mjeseci nakon zaključenja prekograničnog programa.
Sadržaj izvještaja će biti u skladu sa zahtjevima iz Člana 144 IPA implementacione uredbe.

Programska evaluacija
Evaluacije će biti provedena u skladu sa Članom 141 IPA Uredbe o provođenju.
Evaluacija će imati cilj unaprijeđenja kvalitete, efektivnosti i dosljednosti pomoći iz fondova Zajednice kao i strategije i implementacije prekograničnih programa, uzimajući pri tom u obzir cilj održivog razvoja kao i relevantno zakonodavstvo Zajednice vezano za utjecaj na okoliš.
Tijekom perioda programiranja, zemlje učesnice i/ili Europska komisija provodit će evaluacije vezane za monitoring prekograničnog programa, naročito gdje taj monitoring otkriva značajna odstupanja od ciljeva koji su na početku postavljeni, ili gdje su dati prijedlozi za reviziju prekograničnog programa.
Rezultati će biti poslati Zajedničkom odboru za praćenje (monitoring) za prekogranični program kao i Komisiji.
Evaluacije će obaviti stručnjaci ili, unutrašnja ili vanjska tijela. Rezultati će biti objavljeni prema primjenljivim pravilima o pristupu dokumentima. Evaluacija će biti financirana iz budžeta tehničke podrške programa.

Tekst djelomično preuzet sa CBIB stranice

 

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 35 gostiju i nema članova online