A- A A+

RAZVOJ INTERNETSKE PREZENTACIJE ZAJEDNIČKE TURISTIČKE PONUDE

Internetska stranica "Cross-Border Tourism, Croatia-Montenegro" osmišljena je s ciljem promocije turizma posebnih interesa u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore kroz novu sliku destinacije atraktivne cijele godine.

Internetska stranica je namijenjena poslovnom sektoru (turoperatorima, turističkim agencijama, pružateljima usluga u turizmu), turistima (grupnim I individualnim), lokalnim dionicima (turističkim organizacijama, udrugama civilnog društva).

Na mrežnoj stranici su predstavljeni:

1. Itinereri - programi za turizam posebnih interesa u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore. Podijeljeni su u šest kategorija: cikloturizam, planinarenje i pješačenje, turizam u prirodi, gourmet, nautički i kulturni turizam. Uz opis programa na engleskom jeziku bit će navedena i poveznica na mrežnu stranicu agencije/e-mail koja program provodi.

2. Besplatna multimedijska baza - Tisuću fotografija u visokoj rezoluciji, raspoloživo za ispis na velikim formatima (min. 30 dpi) i videa mogu se besplatno preuzeti s internetske stranice. Fotografijama su obrađeni motivi za cikloturizam, planinarenje i pješačenje, promatranje biljnog i životinjskog svijeta, eno-gastro, nautički i kulturni turizam. Dostupne su u horizontalnim i vertikalnim izdanjima kao i u formi panoramskih fotografija. Fotografije se mogu koristiti za izradu brošura, letaka i ostalih promotivnih materijala kao i postavljanje na matičnim mrežnim stranicama turističkih agencija i ostalih pružatelja usluga u turizmu.

3. Biciklističke i pješačke rute - na mrežnoj stranici nalazi se i karta općina Konavle i Tivat s više od 100 kilometara biciklističkih i/ili pješačkih staza dostupna je za download uz GPS staze. Uz stazu, označene su i točke od interesa: kulturni i prirodni spomenici, agroturizmi, suvenirnice, itd. Na karti je ucrtana i tek očišćena pješačko-biciklističke staza od Veljeg dola do Karasovića koja ide trasom nekadašnje uskotračne željeznice „Ćiro kroz Konavle".

4. Baza podataka turističkih agencija, agroturizama i lokalnih pružatelja usluga u turizmu iz Hrvatske i Crne Gore.

Osim toga, na webu se mogu naći i informacije o projektu SUD SIT na engleskom i lokalnom jeziku.

Aktivnost je realizirala Udruga hrvatskih putničkih agencija kao glavni projektni partner u Hrvatskoj. Projekt je financiran od strane Europske unije, ukupna vrijednost projekta je 352,122.01 €, a provodi se kroz IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007-2013. Implementacija projekta je započela u rujnu 2013. a provodit će se dvije godine. Vodeći partner projekta je Općina Tivat, a implementira ga u suradnji s Turističkom organizacijom Tivta i JP Komunalno Tivat, a u Hrvatskoj projekt provode Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Udruga Agroturizam Konavle i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 28 gostiju i nema članova online