A- A A+

4M

Naziv projekta: Prekogranično pomorstvo Natura 2000 mapiranje, praćenje i upravljanje – (4M)

Naziv HR prijavitelja: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE

Partner 1: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije

Iznos EU bespovratne pomoći HR korisnicima: 155.497,10 €

Naziv CG prijavitelja: NVO Green Home

Partner 1: Agencija za zaštitu životne sredine

Iznos EU bespovratne pomoći CG korisnicima: 127.768,29 €

Ukupna vrijednost projekta: 333.253,39 €

Projektni web sajt: http://zastitamora.net/

 

 

Akcija čišćenja podmorja

NVO Green Home u saradnji sa NVO Porat iz Budve i JP Morsko dobro sprovela je akciju čišćenja podmorja. Akcija se sastojala iz dva dijela. Prvi dio odnosio se na čišćenje gradskog plivališta a nakon toga i čišćenje cijelog Porata. Akciju su podržali i kolege iz Udruge Sunce iz Splita koji su zajedno sa ostalim roniocima uklanjali otpad. Takođe, uoči dana Planete Zemlje 21.04. pridružili smo se brojnim ekološkim aktivnostima poput: akcije čišćenja Orahovca, upoznavanju prisutnih sa načinima kompostiranja i brojnim drugim a sve u saradnji sa DOO" Skoljke Boke"DOO”Boka Gard” Security, JU Gimnazija- Kotor,OS"Savo Ilic",OS"Njegos",Institut za biologiju mora-Kotor, AD"Expo", AD"Napredak".

4M ciscenje14M ciscenje2

Izrada mjera upravljanja potencijalnim Natura 2000 područjem

NVO Green Home u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, započela je proces izrade mjera upravljanja za potencijalno Natura 2000 područje, u dijelu primorja od rta Arza do rta Platamuni. Kroz seriju konsultativnih sastanaka i radionica sa svim zainteresovanim stranama, želimo izraditi dokument koji će biti osnova za Planove upravljanja budućih marinskih zaštićenih područja.
Na samom početku konsultativnog procesa, organizovali smo sastanak sa Agencijom za izgradnju i razvoj Heceg Novog, koja trenutno radi na izradi Prostornog plana opštine. Tom prilikom smo skrenuli pažnju na biodiverzitetski značajna područja koja će plan tretirati i dali smjernice za rješavanje aktuelnih problema za morski ekosistem. Takođe, uspostavljena je saradnja sa JP Morsko dobro, Institutom za biologiju mora, Lučkim kapetanijama, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i lokalnim samoupravama. U naredom periodu očekuju nas tri radionice koje će imati za cilj prepoznavanje svih antropogenih pritisaka na morska staništa, na osnovu čega ćemo definisati mjere koje je potrebno preduzeti u cilju zaštite morskog ekosistema.
U prethodnom periodu, NVO Green Home je organizovala terenski rad sa grupom volontera biologa, koji su prikupili podatke o morskim vrstama i staništima. Tim volontera ronilaca je predvodila Vesna Mačić, ekspert iz Instituta za biologiju mora. Baza podataka i izvještaj o stanju morskog ekosistema koji proističu nakon terenskog rada, predstavljaju osnovu za konsultativni proces koji smo započeli. Na proljeće ćemo organizovati još terenskih dana kako bi odradili mornitoring morske trave (Posidonia oceanica). Livade morske trave su jedan od najznačajnijh Natura 2000 staništa i plan je da se ovim projektom svi prikupljeni podaci o njenom rasprostranjenju i zdravstvenom stanju, takođe ustupe nadležnim institucijama.
Crna Gora još uvijek nema zaštićeno marinsko područje, ali će Vlada Crne Gore u skorijoj budućnosti biti u obavezi da ih definiše, kao i Natura 2000 lokalitete, saglasno sa obavezama preuzetim u predpristupnom procesu ka EU. U vezi sa tim, smatramo da će rezultat projekta u značajno mjeri olakšati buduće aktivnosti institucija ka uspostavljanju zaštićenih područja.
Aktivnosti se realizuju u okviru prekograničnog projekta „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ u saradnji sa Agenijom za zaštitu životne sredine, udrugom Sunce iz Splita i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije. Sa obzriom na to da je Hrvatska članica EU i da je sistem Natura 2000 područja već postvaljen, iskustva kolega iz Hrvatske će značajno doprinijeti kvalitetu realizovanih aktivnosti.
Projekat se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

ABC trening održan u Konavlima

ABC trening održao se u trajanju od 18. – 20. oktobra u Hotelu Konavle (Čilipi) s ciljem prijenosa znanja i vještina planiranja upravljanja zaštićenim područjima. Sam trening dio je projekta 4M koji za cilj ima poticanje saradnje u prekograničnom području.
Kroz predavanja i rad u grupama sudionici su radili na sljedećim temama: sustav zaštite prirode u RH i CG, zaštićena područja u prekograničnoj regiji, identifikacija vrijednosti i prijetnji, prijedlozi ciljeva te aktivnosti plana upravljanja, načini uključivanja dionika, komunikacija i facilitacija.
Tokom tri dana aktivno su u treningu učestvovali predstavnici nekoliko resornih i lokalnih institucija iz Hrvatske i Crne Gore.

4M ABC training

Dizajniran novi projektni webajt

Novi websajt dizajniran je i razrađen u okviru projekta 4M. Sve informacije o projektu bit će redovito ažurirane na sajtu. Websajt možete pronaći ovdje.

Održan GIS trening

Petodnevni GIS trening (Geografski informacioni sustav) održan je u Tivtu od 18. do 22. jula 2016., za 10 učesnika.
Tijekom treninga voditeljica Martina Baučić učesnike je upoznala s osnovama GIS-a, njegovom primjenom, metodama za obradu i unos podataka te načinima za unos prikupljenih informacija.
Savladane vještine iskoristit će se već nakon odrađenih ronilačkih terena za unos i prikaz prikupljenih informacija.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 26 gostiju i nema prijavljenih članova