Operativne strukture (OS) u zemljama korisnicama

Hrvatska

Crna Gora

  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) – ministarstvo odgovorno za upravljanje i IPA II komponente
  • Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija - institucija odgovorna za koordinaciju Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA 2007-2013)

Operativne strukture svake zemlje blisko sarađuju u programiranju i sprovođenju prekograničnog programa postavljajući opšte mehanizme koordinacije. Operativne strukture su odgovorne za sprovođenje programa u svojim zemljama.

Kontakt:

Margareta Aničić, Viša stručna savjetnica

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Anita Beriša, II sekretar
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Ukoliko imate bilo kakve sugestije ili komentare vezane za rad osoblja Zajedničkog tehničkog sekretarijata i antene, molimo Vas da ih pošaljete na gore navedene adrese.

Hrvatska

Koordinator IPA Komponente II (u smislu člana 22.2.b IPA implementacione uredbe) je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Operativna struktura u Hrvatskoj se sastoji od resornog ministarstva odgovornog za upravljanje IPA Komponente II, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) odgovorne za ugovaranje i sprovođenje. Operativna struktura je akreditovana u novembru 2008. godine, u skladu sa IPA implementacionom uredbom (čl. 76 i 139).

Crna Gora

Nacionalni IPA koordinator (NIPAC) u Crnoj Gori je Potpredsjednica Vlade za evropske integracije.

Koordinator za IPA Komponentu II je Državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Operativna struktura u Crnoj Gori je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (koje je institucija odgovorna za koordinaciju Komponenti I i II Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA 2007-2013) koje su na raspolaganju Crnoj Gori kao zemlji potencijalnom kandidatu).

Odgovornosti Operativnih struktura:

Operativne strukture su, između ostalog odgovorne za:
• Zajedničko pripremanje prekograničnog programa u skladu sa Čl. 91 IPA implementacione uredbe
• Zajedničko pripremanje programskih izmjena i dopuna koje će biti razmatrane u Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP)
• Učestvovanje u ZOP-u i vođenje njegovog rada u programskom praćenju
• Imenovanje predstavnika Zajedničkog upravnog odbora koje će postaviti ZOP
• Postavljanje Zajedničkog tehničkog sekretarijata
• Pripremanje i sprovođenje strateških odluka ZOP-a
• Izvještavanje NIPAC-u / Koordinatoru za IPA–Komponentu II o svim aspektima implementacije programa
• Uspostavljanje sistema, uz pomoć ZTS-a, za sakupljanje pouzdanih informacija o sprovođenju programa i obezbjeđivanje podataka za ZOP, NIPAC/ Koordinatora za IPA–Komponentu II ili Evropsku komisiju
• Osiguravanje kvaliteta sprovođenja prekograničnih programa zajedno sa ZOP-om
• Slanje godišnjeg i finalnog izvještaja Komisiji i NIPAC-u o sprovođenju prekograničnog programa nakon ispitivanja i odobrenja od strane ZOP-a
• Osiguravanje izvještavanja o nepravilnostima
• Vođenje rada Zajedničkog tehničkog sekretarijata
• Podsticanje informativnih i promotivnih aktivnosti

U Hrvatskoj, gdje se program sprovodi pod decentralizovanim upravljanjem, Operativna struktura i Agencija za sprovođenje su takođe zadužene za:
• Ugovaranje projekata odabranih od strane ZOP-a
• Računovodstvo i finansijsko izvještavanje u obezbjeđivanju usluga, nabavke, radova i grantova za hrvatski dio prekograničnog programa
• Osiguravanje da operacije budu sprovedene u skladu sa relevantnim odredbama za javne nabavke
• Osiguravanje da finalni korisnici i drugi organi koji su uključeni u sprovođenje operacija zadrže ili odvojeni sistem računovodstva ili adekvatan računski kod za sve transakcije vezane za operaciju bez štete po nacionalna pravila računovodstva
• Garantovanje zadržavanja svih dokumenata potrebnih za osiguravanje adekvatnog revizorskog suđenja
• Garantovanje da će Nacionalni fond i Nacionalni nadležni službenik dobiti sve neophodne informacije o odobrenim troškovima kao i primijenjenim procedurama
• Sprovođenje verifikacija radi sigurnosti da su prijavljeni troškovi napravljeni u skladu sa primjenljivim pravilima, da su proizvodi ili usluge isporučeni u skladu sa odobrenjem, i da su zahtjevi za isplate finalnog korisnika ispravni.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 33 gostiju i nema prijavljenih članova