A- A A+

ODRŽAN DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA PARTICIPATIVNI PROCES

Drugi sastanak radne grupe za participativni proces je održan 13. decembra 2013. u Tivtu. Na sastanku je učestvovalo 12 članova radne grupe za participativni proces i to predstavnici partnera iz Dubrovnika, ekspert iz Zagreba, predstavnici partnera iz Tivta i predstavnici partnera i saradnika iz Kotora. Sociologinja Miomirka Lučić je navela da je u Crnoj Gori do sada sprovedeno 305 anketa/upitnika, 27 intervjua i urađene su pripreme za organizovanje 5 fokus grupa. Sociologinja Anka Mišetić je navela da je u Hrvatskoj do sada sprovedeno 267 anketa/upitnika, a intervjui će da budu provedeni početkom 2014. dok će fokus grupe biti održane početkom marta 2014. U nastavku sastanka bilo je više riječi o radionici o participativnom procesu koja je planiran za kraj aprila 2014. Neke od tema predloženih za radionicu su:

  • kako povećati interes za participaciju
  • kreativni kanali uključivanja
  • kako povećati učestvovanje donositelja odluka/političara u participativnim procesima

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 123 gostiju i nema prijavljenih članova