A- A A+

POLAZNICI TRODNEVNE RADIONICE O UMIJEĆU GRADNJE SUHOZIDA USVOJILI OSNOVNE GRADITELJSKE TEHNIKE

Na tragu od početka uspostavljene dobre prekogranične saradnje na projektu „Baština - pokretač razvoja", nastavljena je realizacija započetih, kao i implementacija novih projektnih aktivnosti.

Generalno, u periodu od decembra 2013 godine do jula 2014. završene su aktivnosti u okviru Participativnog procesa, organizovana je prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom, započet je rad na studijama prirodne i kulturne baštine, te realizovano nekoliko aktivnosti planiranih kroz kampanju „Dani pejzaža", koja za cilj ima predstaviti vrijednost i potencijale pejzaža pilot područja projekta najširoj javnosti.

Kroz projektnu liniju Participativni proces, pod vođstvom eksperata, provedena su opsežna istraživanja o učešću javnosti u procesima zaštite, planiranja i upravljanja baštinom i pejzažom pilot područja projekta - poluostrva Vrmac u Crnoj Gori, te šireg područja Dubrovnika u Hrvatskoj. Sprovedena istraživanja prezentovana su na Radionicama o učešću javnosti u Tivtu i Dubrovniku. Prilikom prezentacija, partneri su organizovali i predavanja međunarodnih eksperata na ovom polju - Luc Emile Bouche Florina, počasnog predsjednika Evropskog savjeta prostornih planera i Xaviera Sabate Rotesa iz katalonskog Opservatorijuma za pejzaž.

Foto-izložbe Krajolik Dubrovnika, odnosno Pejzaži Boke očima građana, organizovane nakon radionica, predstavljaju svojevrsnu sponu između dviju projektnih linija - pomenutog Participativnog procesa, jer govore o tome kako građani vide pejzaž pilot područja projekta, i kampanje „Dani pejzaža", koja je započela ovim izložbama.

„Dani pejzaža" nastavljeni su trodnevnom Radionicom o tehnici gradnje suhozida, organizovanom u Gornjoj Lastvi od 17. - 19. juna 2014. godine. Pod vođstvom eksperata, Boruta Juvaneca, doktora vernakularne arhitekture iz Ljubljane i Filipa Bubala iz udruge Dragodid sa Visa, nakon prezentacija i predavanja na temu suhozidne arhitekture, 15-ak polaznika je dva dana, radeći na popravci nekoliko međa u selu, učilo osnove graditeljske tehnike svojih predaka.

U toku su izrade studija kulturne i prirodne baštine, koje su prilagođene pilot područjima, pa je u Dubrovniku akcenat stavljen na kulturnu baštinu, dok je to za prostor Vrmca prije svega prirodno nasljeđe. Rezultati ovih studija poslužiće kao inputi za studije pejzaža, kao i studije ekonomskih potencijala prostora.

b_130_95_16777215_00_images_stories_Bastina_1.jpg

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 35 gostiju i nema prijavljenih članova