A- A A+

"Baština-Pokretač razvoja"

Naziv projekta:"Baština-Pokretač razvoja"

Naziv HR aplikanta: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-Neretvanske županije
Partner 1:
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA
Partner 2:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-     Neretvanske županije
Iznos EU bespovratne pomoći: 248.945,05 €

Naziv CG aplikanta: Opština Tivat
Partner 1:
Expeditio Centar za održivi razvoj
Partner 2:
Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva
Iznos EU bespovratne pomoći: 248.945,05

Ukupna vrijednost projekta: 468.444,87 €

WEB SAJT PROJEKTA: http://www.bastina.eu/

ODRŽAN DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRAVNI OKVIR

Drugi sastanak radne grupe za pravni okvir je održan u Dubrovniku 5. novembra 2013., u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Za vrijeme sastanka stručnjaci angažovani na izradi Studije su predstavili rezultate rada u vezi komparativne analize i preporuke za poboljšanje pravnog okvira za zaštitu i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u prekograničnom regionu Hrvatske i Crne Gore. Dogovoreno je da prijedlog studije treba da bude dovršen do 20. decembra 2013. Konačni rezultati će biti prezentovani tokom prezentacije o evropskim i međunarodnim standardima i novim metodologijama u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom koja je planirana da bude održana u Dubrovniku u drugoj polovini januara 2014.

UČESTVOVANJE NA BALKANSKOM FORUMU O PEJZAŽU

Prvi Balkanski forum o pejzažu- Izazovi u primjeni EU i međunarodnih standarda u upravljanju zaštitom životne sredine je održan u Tivtu 4.decembra 2013. Forum je organizovan u saradnji između CIVISCAPE - Evropske mreže nevladinih organizacija i partnera u sprovođenju projekta "Baština-Pokretač razvoja". Prvi Balkanski krajobrazni forum je usmjeren na povećanje dijaloga između regionalnih i nacionalnih vlasti, opština, firmi, nevladinih organizacija, vlasnika zemlje i javnosti. Naglasak je stavljen na interakciju između aktera i na isticanje nacionalnih i transnacionalnih primjera i pejzažne perspektive. Forum je okupio 37 učesnika, predstavnika različitih institucija i organizacija iz Crne Gore i nekih drugih zemalja, uključujući i hrvatskie partnere u projektu "Baština-pokretač razvoja".STUDIJSKI POSJET PROVANSI

Studijska posjeta Provansi, dijelu regiona Provansa-Alpe-Azurna obala na jugu Francuske je organizovana u periodu od 10 do 15 septembra 2013. Cilj studijske posjete je bio upoznati učesnike sa dobrim iskustvima upravljanja baštinom i pejzažom. Provansa je izabrana zbog toga što su njene prirodne i kulturne karakteristike slične onima u području Dubrovnika i Boke Kotorske. Za vrijeme četiri vrlo aktivna dana, sa gustim rasporedom posjeta, predavanja i susreta, učesnici su imali priliku vidjeti na licu mjesta primjere prostornog upravljanja u Provansi kroz nekoliko segmenata. Studijska posjeta je organizovana za 30 polaznika, 15 iz Hrvatske i 15 iz Crne Gore, partnera i saradnika na projektu kao i drugih aktera koji djeluju u području zaštite, planiranja i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.

b_130_95_16777215_00_images_stories_provansa_1.jpg

RADIONICE O PROCJENI KULTURNOG PEJZAŽA - TIVAT

Radionica o procjeni pejzaža od 26.-29. juna 2013. u Gornjoj Lastvi su organizovali Opština Tivat, kao vodeći partner ovog projekta, te Expeditio iz Kotora i Napredak Gornja Lastva.

Tridesetak učesnika, predstavnika partnera i saradnika na projektu, koji za krajnji cilj ima doprinijeti uspostavljanju kvalitetne saradnje između institucija dviju država koje se bave prirodnom i kulturnom baštinom, kao i nekoliko profesionalaca zainteresovanih za temu, kroz četiri dana u Gornjoj Lastvi imalo je priliku učiti od autoriteta za pitanja pejzaža, njegove procjene, očuvanja i valorizacije.

Učesnicima je predstavljena metodologija koja se već desetak godina koristi u Englekoj, a koja govori na koji način se pejzaži promatraju, prepoznaju, vrednuju i kako ih je moguće zaštititi.
Predstavljena je jedna od metoda, instrument Procjene uticaja na životnu sredinu, a prikazan je i novi metod zaštite pejzaža, Procjenu uticaja na nasljeđe, kako prirodno, tako i kulturno.

Prikazan je i način tretiranja pejzaža i vrijedna iskustva stečena na terenu osmišljavajući kroz šest generacija kako bi se Gornja Lastva mogla revitalizovati kao funkcionalno naselje.

Polaznici su kroz četiri dana jedni od drugih mogli čuti i više značajnih izlaganja na temu planiranja i tretiranja pejzaža.

Ekipa Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko- neretvanske županije predstavila je zaštićeno područje Dubronika i okoline, kao i situaciju sa planiranjem golf igrališta na Srđu, brdu iznad Dubrovnika, koju stručno procjenjuju kao izuzetno opasnu za prirodno i kulturno nasljeđe šireg predjela, a posebno UNESCO područja Dubrovnika.

b_130_95_16777215_00_images_stories_RADIONICA_O_PEJZAU_1.jpg b_130_95_16777215_00_images_stories_RADIONICA_O_PEJZAU_2.jpg b_130_95_16777215_00_images_stories_RADIONICA_O_PEJZAU_3.jpg

SASTANAK RADNE GRUPE ZA PARTICIPACIJSKI PROCES - DUBROVNIK

U ponedjeljak, 17. juna 2013. godine, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, u Dubrovniku održan je prvi sastanak radne grupe za participacijski proces u okviru projekta „Baština - pokretač razvoja"

Ovaj sastanak predstavlja uvod u participacijski proces zastite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, kroz koji ce se uključiti različite zainteresovane strane, putem anketa, upitnika, fokus grupa i pojedinacnih intervjua.

Gđa. Silvana Taslaman održala je prezentaciju te upoznala učesnike sa osnovnim informacijama o projektu, o pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, o studijama koje će se raditi u sklopu projekta među kojima je predviđena izrada sociološke studije, u sklopu participativnog procesa u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima, a koji je tema ovog sastanka radne grupe.

Očekivani rezultati:

  • a. Unapređenje participacije dionika u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima na pilot području Dubrovnika implementacijom participacijskih aktivnosti (radionice, upitnici, istraživanje, fokus grupe, dani krajobraza ...).
  • b. Podizanje razine povjerenja u projekt učestvovanjem interesnih grupa u participacijskom procesu na koji način će se povećati javna vidljivost i koristi projekta.
  • c. Doprinos podizanju svijesti o značaju zaštite, te time i boljoj zaštiti i upravljanju kulturnom i prirodnom baštinom.
  • d. Dobivanje temeljnih ulaznih podataka za planiranje razvoja i valorizaciju ovog područja, kao i za ažuriranje prostorno-planskih dokumenata ovog područja.

.

b_130_95_16777215_00_images_stories_SASTANAK_PARTICIPATIVNI_-_DUBROVNIK_1.jpg b_130_95_16777215_00_images_stories_SASTANAK_PARTICIPATIVNI_DUBROVNIK_2.jpg

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 36 gostiju i nema prijavljenih članova