A- A A+

"Baština-Pokretač razvoja"

Naziv projekta:"Baština-Pokretač razvoja"

Naziv HR aplikanta: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-Neretvanske županije
Partner 1:
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA
Partner 2:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-     Neretvanske županije
Iznos EU bespovratne pomoći: 248.945,05 €

Naziv CG aplikanta: Opština Tivat
Partner 1:
Expeditio Centar za održivi razvoj
Partner 2:
Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva
Iznos EU bespovratne pomoći: 248.945,05

Ukupna vrijednost projekta: 468.444,87 €

WEB SAJT PROJEKTA: http://www.bastina.eu/

„MUZIKA U NOĆI PUNOG MJESECA“ DOVELA NA VRMAC PREKO 250 LJUDI

"Muzika u noći punog mjeseca", naziv je koncerta održanog pokraj tvrđave na Vrmcu u okviru kampanje „Dani pejzaža", jedne od linija projekta „Baština - pokretač razvoja", koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, koji finansira EU.

U ambijentu platoa, sa kojega se pruža pogled na vrhove Lovćena sa jedne, a Tivatski zaliv i Lušticu sa druge strane, djela klasičnih kompozitora izveo je gudački kvartet u sastavu Vedrana Rašović, Tanja Bogdanović, Mirjana Jovanović i Maja Antić.

Za nezaboravno iskustvo pod zvijezdama i ogromnim Mjesecom jednako je, koliko i gudački kvartet, zaslužna publika, koja je brojala više od 250 ljudi. Za ovako veliki odaziv na koncert klasične muzike pod otvorenim nebom zaslužan je, prije svega, PK Vjeverica iz Kotora. U okviru ovim povodom organizovane planinarske ture „Vrmac by night", iz Kotora se pješke na Vrmac uputilo čak 99 ljudi. Dio publike stigao je organizovanim prijevozom iz Tivta, a brojni su i oni koji su se na koncert zaputili u vlastitoj režiji.

I svi su saglasni- Vrmac je odlična pozornica za ovakve programe, što i jeste jedan od ciljeva kampanje Dani pejzaža, u okviru koje je održan koncert- dovesti što veći broj ljudi u prostor Vrmca i pokazati na koje sve načine može biti valorizovana njegova prirodna i kulturna baština, a da se ona pri tom ne uništava neplanskom i predimenzioniranom gradnjom kao najpopularnijim modelom razvoja. „Kada nam žele govoriti o razvoju i fascinirati nas, govore nam o hotelima sa pet, šest i sedam zvjezdica. Večeras su na našoj strani sve zvijezde i ovaj prelijepi Mjesec. Vjerujem da će doprinijeti da uživate u koncertu"- istakla je, pozdravljajući na početku publiku Marija Nikolić iz KZU Napredak Gornja Lastva, koji je, pored Opštine Tivat i NVO Expeditio iz Kotora, crnogorski partner na prekograničnom projektu „Baština- pokretač razvoja".

Jedna od članica kvarteta koji je nastupio, Maja Antić, svirala je i kao dio tria na koncertu „Muzika u svitanje", koji je u okviru iste kampanje održan 26.jula u Gornjoj Lastvi. Svirati u ambijetnu Vrmca, jednako u svitanje kao i u noći punog mjeseca, za nju je bilo divno iskustvo. Iako je imala ranije prilike svirati na otvorenom, mišljenja je da je prostor Vrmca odlična pozornica, te da bi se u budućnosti trebao više koristiti za organizaciju ovakvih programa.

Koncertu „Muzika u noći punog mjeseca" prisustvovao je i umjetnički direktor Evropskog piano programa, direktor Festivala Šopena u Noanu u Francuskoj, te profesor klavira na pariškom Konzervatorijumu, gospodin Adam Wibrowski. Oduševljen platoom kao izvrsnom pozornicom pod otvorenim nebom, skrenuo je pažnju da su ovakvi koncerti u prirodi, kada je ozbiljna muzika u pitanju, novina u svijetu, te da se u Evropi redovno organizuje tek nekoliko sličnih programa. Profesor Wibrowski se interesovao za prekograničnu saradnju partnera na projektu "Baština" iz Crne Gore i Hrvatske u organizaciji sličnih programa, te za mogućnosti korištenja prostora Vrmca u ove svrhe u budućnosti.

U organizaciji KZU Napredak Gornja Lastva, samo nekoliko dana nakon koncerta na Vrmcu, uslijedio je nastup klasičnog Tria harmonika u okviru Večeri u mlinu, koja je obuhvatila i foto- izložbu "Tivat iz ptičje perspektive" autora Antona Markovića, nagrađivanog foto amatera Foto, kino i video kluba „Mladost" iz Gornje i Donje Lastve.

"Dani pejzaža" se nastavljaju već 27.avgusta, kada će, uz koncert Gudačkog orkestra MNE Muse, biti otvorena i Izložba "Dan treći" akademske slikarke Marine Knežević, koja obuhvata ulja na platnu sa specifičnim prikazima Vrmca kao živog organizma ispod prepoznatljive površine.

U okviru Dana pejzaža, s jeseni je u planu gastro manifestacija u Gornjoj Lastvi, gdje će se na vrijednosti i potencijale Vrmca pokušati skrenuti pažnja kroz ukuse koje krije ovaj pejzaž, dijelom svjetske prirodne baštine. (Antonela Stjepčević CG PR projekta)

b_130_95_16777215_00_images_stories_Vrmac1.jpgb_130_95_16777215_00_images_stories_Vrmac2.jpg

POLAZNICI TRODNEVNE RADIONICE O UMIJEĆU GRADNJE SUHOZIDA USVOJILI OSNOVNE GRADITELJSKE TEHNIKE

Na tragu od početka uspostavljene dobre prekogranične saradnje na projektu „Baština - pokretač razvoja", nastavljena je realizacija započetih, kao i implementacija novih projektnih aktivnosti.

Generalno, u periodu od decembra 2013 godine do jula 2014. završene su aktivnosti u okviru Participativnog procesa, organizovana je prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom, započet je rad na studijama prirodne i kulturne baštine, te realizovano nekoliko aktivnosti planiranih kroz kampanju „Dani pejzaža", koja za cilj ima predstaviti vrijednost i potencijale pejzaža pilot područja projekta najširoj javnosti.

Kroz projektnu liniju Participativni proces, pod vođstvom eksperata, provedena su opsežna istraživanja o učešću javnosti u procesima zaštite, planiranja i upravljanja baštinom i pejzažom pilot područja projekta - poluostrva Vrmac u Crnoj Gori, te šireg područja Dubrovnika u Hrvatskoj. Sprovedena istraživanja prezentovana su na Radionicama o učešću javnosti u Tivtu i Dubrovniku. Prilikom prezentacija, partneri su organizovali i predavanja međunarodnih eksperata na ovom polju - Luc Emile Bouche Florina, počasnog predsjednika Evropskog savjeta prostornih planera i Xaviera Sabate Rotesa iz katalonskog Opservatorijuma za pejzaž.

Foto-izložbe Krajolik Dubrovnika, odnosno Pejzaži Boke očima građana, organizovane nakon radionica, predstavljaju svojevrsnu sponu između dviju projektnih linija - pomenutog Participativnog procesa, jer govore o tome kako građani vide pejzaž pilot područja projekta, i kampanje „Dani pejzaža", koja je započela ovim izložbama.

„Dani pejzaža" nastavljeni su trodnevnom Radionicom o tehnici gradnje suhozida, organizovanom u Gornjoj Lastvi od 17. - 19. juna 2014. godine. Pod vođstvom eksperata, Boruta Juvaneca, doktora vernakularne arhitekture iz Ljubljane i Filipa Bubala iz udruge Dragodid sa Visa, nakon prezentacija i predavanja na temu suhozidne arhitekture, 15-ak polaznika je dva dana, radeći na popravci nekoliko međa u selu, učilo osnove graditeljske tehnike svojih predaka.

U toku su izrade studija kulturne i prirodne baštine, koje su prilagođene pilot područjima, pa je u Dubrovniku akcenat stavljen na kulturnu baštinu, dok je to za prostor Vrmca prije svega prirodno nasljeđe. Rezultati ovih studija poslužiće kao inputi za studije pejzaža, kao i studije ekonomskih potencijala prostora.

b_130_95_16777215_00_images_stories_Bastina_1.jpg

ODRŽAN DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA PARTICIPATIVNI PROCES

Drugi sastanak radne grupe za participativni proces je održan 13. decembra 2013. u Tivtu. Na sastanku je učestvovalo 12 članova radne grupe za participativni proces i to predstavnici partnera iz Dubrovnika, ekspert iz Zagreba, predstavnici partnera iz Tivta i predstavnici partnera i saradnika iz Kotora. Sociologinja Miomirka Lučić je navela da je u Crnoj Gori do sada sprovedeno 305 anketa/upitnika, 27 intervjua i urađene su pripreme za organizovanje 5 fokus grupa. Sociologinja Anka Mišetić je navela da je u Hrvatskoj do sada sprovedeno 267 anketa/upitnika, a intervjui će da budu provedeni početkom 2014. dok će fokus grupe biti održane početkom marta 2014. U nastavku sastanka bilo je više riječi o radionici o participativnom procesu koja je planiran za kraj aprila 2014. Neke od tema predloženih za radionicu su:

 • kako povećati interes za participaciju
 • kreativni kanali uključivanja
 • kako povećati učestvovanje donositelja odluka/političara u participativnim procesima

ODRŽANA RADIONICA „APLIKACIJA GIS-a U ANALIZI PEJZAŽA“

Radionica je održana u Dubrovniku 27.-30. novembra 2013., a realizovala se kroz stručna predavanja i praktičnu nastavu. Nastavni i praktični dio radionice vodila je mr.sc. Martina Baučić, dipl.ing.geod., a taj je dio radionice bio predviđen isključivo za određeni broj predstavnika projektnih partnera i saradnika, dok su predavanja u sklopu radionice bila otvorena su za javnost. Cilj radionice je upoznavanje i obuka predstavnika različitih institucija iz Dubrovnika i Boke Kotorske u primjeni novih tehnologija za analize pejzaža što će doprinijeti uspješnijem donošenju odluka u prekograničnom regionu. Održana su slijedeća predavanja:

 • „GIS u geografiji" i „Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u - prof.dr.sc. Aleksandar Toskić, dipl.ing.geograf.
 • „Osnove GIS-a, geoprostorni podaci i tehnologije" - mr.sc. Martina Baučić, dipl.ing.geod.
 • Važnost analiza krajobraza i korišćenja GIS alata u upravljanju pejzažnom politikom" - mr.sc. Vesna Koščak Miočić Stošić, dipl.ing.agr.
 • „Pejzažno planiranje u Sloveniji" - doc.dr.sc. Aleš Mlakar, dipl.ing.kraj.arh
 • „Iskustva korištenja GIS-a u prostornom planiranju" - mr.sc. Gojko Berlengi, dipl.ing.arh.

Praktični dio radionice bio je namijenjen za 16 predstavnika partnera i saradnika na projektu, a usmjeren je na predstavljanje modela različitih pejzaža i analiza kroz odabrani softver (pomoću različitih aplikacija Geografskog Informativni sustava - GIS-a). Polaznici su se upoznali sa osnovama Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) i njegovim komponentama, te vrstama geoprostornih podataka (vektorski, rasterski, tin) i načinima njihovog modeliranja i klasificiranja. Istaknuto je da je radionica imala za cilj i jasno utvrditi način implementacije glavne studije projekta „Baština - pokretač razvoja", a koja se zove „Analiza i valorizacija prirodnog i kulturnog pejzaža pilot područja Dubrovnika" kao pomoć u zaštiti i upravljanju tim područjem, čije će smjernice biti ugrađene u prostorno-plansku dokumentaciju Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika.

b_130_95_16777215_00_images_stories_Slika_-_GIS_1.jpg

ODRŽAN TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PARTNERA

Treći sastanak upravnog odbora partnera održan je u sali za sastanke Opštine Tivat. Na sastanku su učestvovali partneri u projektu iz Crne Gore i Hrvatske. Raspravljalo se o slijedećim temama:

 • Aktivnosti realizovane između dvije sjednice Upravnog odbora (jul-novembar 2013)
 • Trenutne aktivnosti: Uporedna analiza zakonodavnog okvira i Participativni proces
 • Plan aktivnosti za 2014, s naglaskom na razdoblje do sljedećeg sastanka Upravnog odbora (februar 2014)
 • Studije: Prirodnih vrijednosti, Kulturne baštine, Kulturnog pejzaža
 • Studija ekonomske valorizacije
 • Manifestacija „Dani pejzaža" - razrada koncepta

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 42 gostiju i nema prijavljenih članova