A- A A+

Kriterijumi prihvatljivosti projekata

NAPOMENA: U nastavku navodimo neke od članova IPA implementacione uredbe kojima su definisani kriterijumi prihvatljivosti projekata u okviru komponente II (prekogranična saradnja). Napominjemo da su ovo opšti kriterijumi koji mogu biti promjenjeni (mogu biti strožiji) u konkretnom Pozivu za podnošenje prijedloga projekata.
Detaljne kriterijume koji se odnose na određeni Poziv za podnošenje prijedloga projekata, možete naći na ovom sajtu pod „Kriterijumi“ u okviru “Poziv za podnošenje prijedloga projekata”, ali tek nakon zvanične objave istog.

Član 90
Intenziteti pomoći i stopa doprinosa Zajednice

1. U svrhe ove komponente, dozvoljeni troškovi, kako su definisani članom 38(1), zasnivaju se ili na javnoj potrošnji ili na ukupnim troškovima, kako se zemlje učesnice dogovore i kako se utvrdi u prekograničnom programu.
2. Doprinos Zajednice za prekogranične programe, na nivou linije prioriteta, ne prelazi iznos od 85% dozvoljenih troškova.
3. Doprinos Zajednice, za svaku liniju prioriteta, nije manji od 20% dozvoljenih troškova.
4. Nijedna aktivnost nema koristi od više kofinansirajuće stope od one koja se odnosi na odnosnu liniju prioriteta.
5. U periodu dozvoljenosti, o kojem je riječ u stavu 1 člana 89, pored odredaba člana 34(4):
(a) aktivnost može dobiti pomoć Zajednice samo po jednom prekograničnom programu istovremeno;
(b) aktivnost ne dobija pomoć za vrijednost koja je veća od ukupne izdvojene javne potrošnje.
1. Za državnu pomoć preduzećima, u smislu člana 87 Ugovora, javna pomoć, dodeljena u okviru prekograničnih programa, poštuje najveće dozvoljene iznose.


Član 95
Izbor aktivnosti

1. Prekogranični programi finansiraju zajedničke aktivnosti koje su zemlje učesnice zajednički izabrale na osnovu jednog poziva za podnošenje ponuda koji pokriva cijelu prihvatljivu oblast.
Zemlje učesnice takođe mogu identifikovati zajedničke aktivnosti van poziva za podnošenje ponuda. U tom slučaju, zajednička aktivnost se posebno navodi u prekograničnom programu ili, ako je dosledna prioritetu ili mjerama prekograničnog programa identifikuje se u bilo kom trenutku nakon usvajanja programa odlukom koju donosi zajednički odbor za praćenje navedenu u članu 110 ili u članu 142.
2. Aktivnosti izabrane za prekogranične programe obuhvataju krajnje korisnike iz najmanje dvije zemlje učesnice koje sarađuju na bar dva od sledećih načina za svaku aktivnost: zajednički razvoj, zajedničko sprovođenje, zajedničko osoblje i zajedničko finansiranje.
3. Za prekogranične programe koji se tiču saradnje navedene u članu 86(1)(a), izabrane aktivnosti uključuju korisnike za najmanje jednu državu članicu koja učestvuje i jednu od zemalja korisnika koje učestvuju u programu.
4. Izabrane aktivnosti koje ispunjavaju gore navedene uslove mogu se sprovoditi u jednoj zemlji pod uslovom da donose jasnu prekograničnu korist.
5. Svaki program utvrđuje pravila prihvatljivosti za izbor aktivnosti koja sprječavaju dupliranje napora u različitim prekograničnim programima bilo da su u okviru IPA ili drugih instrumenata Zajednice.

Član 97
Posebni uslovi koji regulišu lokaciju aktivnosti

1. U opravdanim slučajevima iz sredstava Zajednice mogu se finansirati troškovi nastali u aktivnostima sprovođenja ili djelovima aktivnosti do granice od 20% iznosa doprinosa Zajednice prekograničnom programu u regionima NUTS nivoa 3 ili, u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentnim područjima, pridružena područja prihvatljiva za taj program. U izuzetnim slučajevima prema dogovoru izmađu Komisije i zemalja učesnica ova fleksibilnost može se proširiti na regione NUTS nivoa 2 ili, u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentnim područjima u kojima se nalaze prihvatljive oblasti.
Na nivou projekta, u izuzetnim slučajevima, troškovi partnera koji se nalaze van oblasti po programu kako je definisano u prvom podstavu mogu biti prihvatljivi, ako je projekat mogao da postigne svoje ciljeve sa tim učešćem partnera.

2. Zemlje učesnice svakog programa obezbeđuju zakonitost i pravilnost ovih troškova.
Izbor aktivnosti van prihvatljivih oblasti navedenih u stavu 1 potvrđuju:
a) tijelo za upravljanje navedeno u članu 102 za programe ili dio programa koji se sprovode podijeljenim upravljanjem sa državama članicama;

b) operativne strukture navedene u članu 28 za programe ili dio programa koji se sprovode u zemljama korisnicima u okviru decentralizovanog upravljanja;

c) Komisija za programe ili dio programa koji se sprovode u zemljama korisnicima u okviru centralizovanog upravljanja.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 21 gostiju i nema prijavljenih članova