A- A A+

Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem- JASPPer

Naziv projekta:„Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem- JASPPer"

Naziv HR aplikanta: Hrvatski hidrografski institut
Partner 1: Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje
Iznos EU granta: 251.327,49 €.

Naziv CG aplkanta:  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore
Partner 1:
Sveučilište u Crnoj Gori - Institut za biologiju mora - Kotor
Iznos EU granta
: 254.541,00 €

Ukupna vrijednost projekta 598.339,17 €.

WEB SAJT PROJEKTA: http://www.hhi.hr/projects/viewproject/16  

Finalni osvrt na projekt

„Prevencija zagađenja mora zajedničkim djelovanjem - JASPPer“ je IPA projekat iz komponente II - Program prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013., mjera 1.1. - Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine.

Projekat se realizovao  u saradnji Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita (HHI) kao funkcionalnog vodećeg partnera i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG) kao vodećeg partnera u Crnoj Gori.

Partneri su bili Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora - Kotor (IBMK).

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 598.339,17 €. Hrvatskim partnerima je bilo predviđeno 251.327,49 €, a crnogorskim partnerima 254.541,00 € bespovratne pomoći iz EU.

Područje koje je obuhvaćeno projektom nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj (Opština Konavle) i Opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat u Crnoj Gori. Projekat se sproveo kroz 24 mjeseca (1.5.2013. - 30.4.2015).

Opšti cilj projekta bio je doprinos smanjenju zagađenja pograničnog akvatorijuma dvaju država i uspostavljanje saradnje nadležnih institucija u zaštiti životne sredine.

Specifični cilj projekta bilo je stvaranje preduslova za dugoročnu saradnju institucija u pograničnom području u upravljanju otpadnim vodama i monitoringu kvaliteta mora.

Očekivani rezultati projekta bili su uspostavljanje modela za praćenje parametara zagađenja mora u pograničnom području Hrvatske i Crne Gore i jačanje kapaciteta nadležnih institucija u pograničnom području u monitoringu kvaliteta mora i korišćenju EU fondova.

Aktivnosti projekta „Jaspper“ odvijale su se u dva pravca:

1. Uspostavljanje saradnje i povećanje kapaciteta za zajednički nadzor i upravljanje otpadnim vodama između relevantnih institucija s obje strane granice uz uspostavljanje modela za nadziranje i otkrivanje prekograničnih parametara zagađenja;

2. Povećanje nivoa znanja i kapaciteta regionalnih stručnjaka u polju nadzora kvaliteta morske vode i prekograničnim efektima upravljanjem otpadnim vodama uz osiguranu široku vidljivost projekta kao i podizanje javne svijesti o značaju i prednostima zajedničkog prekograničnog pristupa u prevenciji zagađenja mora.

U svrhu uspostavljanja saradnje i povećanja kapaciteta za zajednički nadzor i upravljanje

otpadnim vodama između relevantnih institucija s obje strane granice, sprovedeno je nekoliko terenskih istraživanja.

Sa istraživačkim brodom „Hidra“ u vlasništvu HHI-a sprovedeno je istraživanje  podmorskog kanalizacijskog ispusta Trašte u Crnoj Gori i podmorskog kanalizacijskog ispusta Cavtat na području Dubrovačko-neretvanske županije. Za istraživanje podmorskih ispusta korišćena je daljinski upravljana podvodna ronilica (ROV) koju je HHI nabavio iz bespovratnih sredstava projekta „Jaspper“, čija je vrijednost 101.250,00 EUR.

Terenska istraživanja su pokazala da trasa podmorske cijevi kod ispusta Cavtat nije oštećena. 

Kod ispusta Trašte u Crnoj Gori ronilicom je utvrđen nedostatak od preko 100 metara cijevi. Ispust se smatra nefunkcionalnim u trenutnom stanju.

Podizanjem akustičnog Doppler strujomjera prikupljeni su podaci smjera i brzine morskih struja od dna ka površini mora za period od augusta 2014. do februara 2015.  Kroz cijeli vodeni stub su uzorkovani i mjereni svi standardni fizičko – hemijski i biološki parametri za ocjenu trofičkog statusa mora. Obavljeno je geološko uzorkovanje morskog dna za analizu TOC (ukupni organski ugljik) i teških metala u tlu na svim stanicama predviđenim ovim projektom i dva ronilačka zarona s pregledom stanja ekosistema u akvatorijumu ispusta.

Povezali su se rezultati hrvatskih istraživača s rezultatima istraživanja prema ujednačenoj metodologiji na području Zaliva Trašte (kanalizacijski ispust gradova Kotor i Tivat) u Crnoj Gori, kako bi se javnosti osigurali zaključci o raspršenju zagađenja iz dvaju značajnih kanalizacijskih ispusta u pograničnom području tokom i van turističke sezone.

Kao doprinos povećanju nivoa znanja i kapaciteta regionalnih stručnjaka u polju nadzora kvaliteta mora i prekograničnim efektima upravljanja otpadnim vodama i podizanju javne svijesti o značaju i prednostima zajedničkog prekograničnog pristupa prevenciji zagađenja mora organizovano je institucionalno jačanje ZHMSCG (edukacija i obuka radnika ZHMSCG tokom terenskog istraživanja i razmjena iskustava kroz treninge mladih istraživača između partnerskih institucija).

U okviru projekta uz ROV nabavljena je i druga vrijedna oprema; pumpa s pripadajućim glasničkim utezima jednako su podijeljeni između hrvatskih partnera u JASPPer-u, Institut za more i priobalje je kupio CTD sondu, Zavod za hidrometerologiju i seizmologiju Crne Gore kupio je analizator ukupnog organskog ugljenika (TOC), TOC modul u sedimentu, turbidimetar, totalnu stanicu za hidrografska istraživanja i multiparametarsku dubinsku sondu za okeanografska mjerenja i Institut za biologiju mora - Kotor nabavio je UV-VIS spektrofotometar.

U okviru projekta JASPPer izrađene su i dvije studije:

-„Studiju uticaja emisije komunalnih otpadnih voda putem ispusta Cavtat i Trašte na kvalitet morskog ekosistema“ i

-Finalna Studija “Uticaj otpadnih voda ispusta Cavtat i Trašte na obalnu eutrofikaciju i prekogranični (Hrvatska - Crna Gora) prenos zagađenja”.

Takođe, publikovana je i projektna brošura koja sadrži rezultate istraživanja kao i zaključke i preporuke za ispuste otpadnih voda Cavtat i Trašte.

Izrađene su internet stranice namijenjene učesnicima projekta kako bi se i osigurala vidljivost projekta www.hhi.hr/jaspper i http://www.meteo.co.me/misc.php?text=115&sektor=3. A održani su razni okrugli stolovi, sastanci, obuke studenata i mladih istraživača, konsultacije i obuke lokalnih vlasti, savjetovanja i promocije projekta JASPPer.

U svrhu održivosti projekta potpisan je Memorandum o razumijevanju u prevenciji zagađenja mora u pograničnom području Crne Gore i Republike Hrvatske između opština Kotor, Herceg Novi, Tivat i Konavle, na završnoj konferenciji koja se održala u Tivtu, 28.04.2015.

b_130_95_16777215_00_images_JASPPer_3FN.jpgb_130_95_16777215_00_images_JASPPer_FN2.jpgb_130_95_16777215_00_images_JASPPer_FN1.JPG

ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA U TIVTU

Prezentacijom postignutih rezultata i potpisivanjem memoranduma o saradnji u sprečavanju zagađenja mora u prekograničnom području, a koji su parafirali predstavnici opština iz Crne Gore (Tivat, Kotor, Herceg Novi) i Hrvatske (Konavle), u Tivtu je završen projekt JASPPer.

Završna konferencija projekta JASPPer započela je pozdravnim govorom Luke Mitrovića, direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Gdin Mitrović je predstavio institucije koje su sprovele projekat i izrazio želju za saradnjom na nekim budućim sličnim projektima.

Aleksandar Joksimović, projekt koordinator iz Instituta za biologiju mora - Kotor, kazao je da se došlo do značajnih rezultata, koji su veoma važni za dalje aktivnosti u prevenciji zagađenja mora u pograničnom regionu.

Nenad Leder, direktor Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita i projekt menadžer na projektu JASPPer, naveo je da su istraživanja sprovedena modernom opremom, multibeam sonarima, side-scan sonarima, automatskim stanicama za mjerenje okeanografskih parametara, daljinski upravljanom ronilicom, sondama za termohalina svojstva i grabilima za sakupljanje uzoraka morskog sedimenta. Fokus je stavljen na sagledavanje stanja ispusta u Cavtatu i u Traštama. Kroz prezentaciju doktor Leder je predstavio rezultate do kojih se došlo dvogodišnjim projektom i je upozorio da će se, u interesu zaštite zaliva Trašte, morati sprovesti popravke kanalizacijske infrastrukture u moru, a nakon toga i izgraditi kopneno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Pavle Đurašković, iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, kao koordinator projekta JASPPer, uputio je riječi zahvalnice partnerima, kao i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i Zajedničkom tehničkom sekreterijatu na odličnoj saradnji. Gdin Đurašković je iznio postignute rezultate i ukazao da se moraju preduzeti adekvatne mjere, prvenstveno u sanaciji ispusta.

Enis Hrustić, projekt koordinator iz Instituta za more i priobalje u Dubrovniku, predstavio je rezultate koji se tiču nivoa eutrofikacije u području ispusta Cavtat, kao i rezultate analiza teških metala u sedimentu, obraštajnih organizama i bentičke zajednice na i oko završnog dijela podmorske cijevi kanalizacijskog ispusta Cavtat.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici medija, koji su intervjuisali potpisnike memoranduma, Boža Lasića, zamjenika načelnika Opštine Konavle, Tamaru Vujović, potpredsjednicu Opštine Herceg Novi, Tatjanu Jelić, sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat i Nenada Vukadinovića, sekretara Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor.

b_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC1.jpgb_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC2.jpgb_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC3.jpg

RAZMJENA ZNANJA IZMEĐU PARTNERSKIH INSTITUCIJA – OBUKA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Učesnike je pozdravio prof. Dr Dragoljub Mitrović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Dr Velibor Spalević, eksterni ekspert na projektu JASPPer, se kratko obratio studentima i ostalim istraživačima predstavljajući predavače, teme obuke i mogućnosti učestvovanja studenata u ovakvim i sličnim istraživanjima.

Mr Pavle Đurašković, koordinator projekta, je predstavio osnovni cilj i karateristike projekta kao i partnere koji učestvuju u projektu sa hrvatske i crnogorske strane. Njegova tema se bazirala na doprinos projekta u određivanju kvaliteta morske vode u Crnoj Gori, gdje je iznio karakteristike kolektorskog sistema Trašte, program monitoringa koji je definisan projektom, vrste ispitivanja, prikazao opremu koja se koristila u ispitivanjima i iznio rezultate prvog i neke rezultate drugog mjerenja.

Mr Radovan Kandić, načelnik Odsjeka za okeanografiju u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju (IHMS), je objasnio značaj hidrografije i okeanografije u istraživanju i ispitivanju kolektora Trašte. Naveo je koji se to softveri koriste u istraživanju, njihov princip rada, objasnio metode istraživanja, prikazao okeanografsku i hidrografsku opremu koja je korišćena u istraživanjima. Takođe se osvrnuo na obuku koju je hidrografski IHMS tim imao na hrvatskom istraživačkom brodu "HIDRA", pa je ukratko objasnio princip rada Side Scan Sonar-a i sistem rada Remote Operated Vehicle (ROV-a).

Prof. Dr Drago Marić, redovni profesor na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore je govorio o procjeni kvalieta vodenih sistema na osnovu ribljih zajednica. Objasnio je studentima na osnovu čega se zagađenje procjenjuje, koji su to organizmi koji su najčešće ugroženi posledicama zagađenja. Govorio je o vrsti riba i šta se može zaključiti na osnovu njihovog izgleda; kako zagađenje utiče na ribe i koje se vrste mogu naći u zagađenim područjima.

OKRUGLI STO U DUBROVNIKU 12. MARTA 2015

U Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku održan je Okrugli sto u sklopu projekta „JASPPer" unutar aktivnosti A4.1.4 - Prekogranični faktori kvalitete mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Boki Kotorskoj.

Sudjelovali su predstavnici projektnih partnera (Hrvatski hidrografski institut, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Institut za biologiju mora Univerziteta u Crnoj Gori - Kotor), kao i predstavnici Plovputa d.o.o. iz Splita, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Kotor, Općine Konavle, Konavoskog komunalnog društva d.o.o., Dubrovačko-neretvanske županije te nezavisni ekspert za regionalni razvoj angažovan na projektu JASPPer.

Ivica Petrović, predstavnik tvrtke Plovput d.o.o. održao je predavanje "Pomorska signalizacija u funkciji prevencije onečišćenja mora".

Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore prezentirao je preliminarne rezultate drugog istraživanja u zaljevu Trašte u sklopu projekta JASPPer odrađenog u februaru 2015.

Enis Hrustić iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prezentirao je preliminarne rezultate drugog istraživanja akvatorija oko ispusta Cavtat u sklopu projekta JASPPer odrađenog u februaru 2015.

Predstavnik tvrtke Plovput d.o.o. dao je upute za kvalitetnije obilježavanje podmorskog ispusta Cavtat, predstavnici Instituta za more i priobalje su prezentirali stanje podmorskog ispusta Cavtat, dok je predstavnik Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore ukazao na probleme Ispusta Trašte.

Obzirom na sudjelovanje odgovornih osoba iz Konavoskog komunalnog društva d.o.o. i Općine Konavle, vodila se sveobuhvatna diskusija s predloženim riješenjima za Ispust Cavtat.

Nakon navedenih prezentacija, sudionicima Okruglog stola se obratila stručnjakinja za regionalni razvoj i izložila svoj dosadašnji rad na pripremi Memoranduma o suradnji pograničnih općina u Hrvatskoj (Konavle) i Crnoj Gori (Herceg Novi, Tivat i Kotor) pri upravljanju otpadnim vodama i nadzoru utjecaja kanalizacijskih ispusta na zagađenje mora.

U planu je održati prezentaciju cijelog istraživanja iz projekta JASPPer u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku krajem marta 2015.

OBAVLJENO HIDROGRAFSKO ISTRAŽIVANJE I UZORKOVANJE KOD PODMORSKOG KANALIZACIJSKOG ISPUSTA TRAŠTE

Tim Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (IHMS) zajedno sa partnerima iz Instituta za biologiju mora u Kotoru (IBMK) obavili su drugo uzorkovanje mora i morskog dna u oblasti zaliva Trašte obuhvaćenim projektom JASPPer u periodu od 12. do 17. februara 2015. godine.

Za istraživanje mora u projektnoj oblasti korišćen je istraživački IHMS brod barkasa BH12, kao i oprema koja je nabavljena kroz projekat JASPPer. Podizanjem strujomjera prikupljeni su podaci smjera i brzine morskih struja od dna do površine mora. U svrhu ispitavanja izvršeno je uzorkovanje vode duž vodenog stuba i sedimenta i mjereni su selektivni fizičko - hemijski i biološki parametri za ocjenu trofičkog statusa mora. Obavljeno je uzorkovanje morskog sedimenta za TOC analizu i teških metala na svim tačkama predviđenim ovim projektom. Angažovani ronioci su prkupili sedimente sa morskog dna u okolini samog ispusta.

Analizom prikupljenih podataka i uzoraka odrediće se vrijednosti parametara kvaliteta u mreži mjernih stanica, koju čini zona transekta oko vrha ispusta cijevi kao i mjerne tačke prema granici sa Hrvatskom, Budvi, prema obali i otvorenom moru.

Očekuje se upoređivanje rezultata crnogorskih istraživanja sa rezultatima hrvatskih istraživanja urađenih prema istoj metodologiji na području kanalizacionog ispusta u Cavtatu. Ocjenom rezultata ukupnih istraživanja ukazaće se na stepen uticaja ispusta komunalnih voda na morski eko sistem u lokalnom i prekograničnom aspektu.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 22 gostiju i nema prijavljenih članova