A- A A+

Proces implementacije programa


b_130_95_16777215_00_images_stories_slike_process1.jpgPristup Upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management (PCM) ) je osnova upravljanja EU programima.


Finansiranje
Od 2007 prekogranični programi i projekti biće implementirani u okviru novog IPA fonda (komponente II) prema IPA regulativi.

Programski dokumenti – okvir za projektnu strukturu ( project pipeline)
Operativni program prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora je višegodišnji (2007-2013) osnovni dokument koji usmjerava upravljanje IPA prekograničnih programa. Svaki prekogranični program ima sopstveni strateški okvir sa pridruženim dokumentima, analizama koje su bile uspostavljene i učesnicima koji su bili konsultovani u raznim procesima sastavljanja dokumenata.

Poziv za prijavu projektnih ideja (Call for proposals)
Kada se objavi Poziv za podnošenje projektnih prijedloga, operativne strukture uz pomoć Zajedničkog tehničkog sekretarijata (Joint Technical Secretariat (JTS)) će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da nacionalna i regionalna objava Poziva dođe do ciljanih grupa tj. krajnjih korisnika. Aplikacioni paket biće dostupan na web-strani programa, operativnih struktura i Delegacije Evropske komisije. Zajednički tehnički sekretarijat je odgovoran za pružanje svih informacija, što uključuje i odgovaranje na pitanja potencijalnih podnosioca projektnih prijedloga. Zajednički tehnički sekretarijat takođe savjetuje potencijalne podnosioce projektnih prijedloga o pisanju aplikacionog obrasca.

Priprema projekata
Logička matrica (The Logical Framework Approach (LFA)) je potrebna za uspješnu pripremu projekta. To je metodologija planiranja, upravljanja i evaluacije programa i aktivnosti, koja uključuje analizu učesnika, problema, ciljeva, strategije kao i formulisanje same matrice i rasporeda aktivnosti i izvora.

Evaluacija prijavljenih projekata
Zajednički upravni odbor (Joint Steering Committee) ocjenjivaće projekte prema kriterijumima koji su postavljeni u Aplikacionom paketu i uspostaviće listu za ocjenjivanje prema PRAGU-u. Na tim osnovama, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee, JMC) konačno će odlučiti o projektima koji će biti preporučeni ugovornim tjelima za financiranje. Nakon potpisivanja ugovora o bespovratnoj pomoći (grant) može otpočeti sprovođenje odabranih aktivnosti.

Implementacija i nadgledanje projekta
Vodeći projektni partner šalje polugodišnje i završne pisane i financijske izvještaje ugovornom tijelu prema standardnim uslovima prikazanim u potpisanom ugovoru. Uz to, Funkcionalni vodeći partner projekta šalje izvještaje o napredovanju projekta u Zajednički tehnički sekretarijat (JTS), dajući pritom pregled projektnih aktivnosti, rezultate na obje strane granice i njihove koordinacije u skladu sa indikatorima koji su definisani u zajedničkom projektnom prijedlogu.

Programski monitoring
Na osnovu sakupljenih izvještaja o napredovanju projekta, ZTS izrađuje Zajednički izvještaj o implementaciji i dostavlja ga na ispitivanje Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP).

Operativne strukture zemalja korisnica će Komisiji i odgovarajućim nacionalnim IPA koordinatorima poslati godišnji izvještaj kao i finalni izvještaj o implementaciji prekograničnog programa nakon ispitivanja od strane ZOP-a.

Izvještaji će takođe biti poslati NAO-u u Hrvatskoj.

Godišnji izvještaj će biti podnesen do 30. juna svake godine i prvi put u drugoj godini nakon usvajanja prekograničnog programa.

Završni izvještaj će biti podnijet najkasnije 6 mjeseci nakon zaključenja prekograničnog programa.

Sadržaj izvještaja će biti u skladu sa zahtjevima iz Člana 144 IPA implementacione uredbe.

Programska evaluacija
Evaluacije će biti obavljene u skladu sa Članom 141 IPA Implementacione Uredbe o sprovođenju.

Evaluacija će imati za cilj da unaprijedi kvalitet, efektivnost i dosljednost pomoći iz fondova Zajednice kao i strategije i implementacije prekograničnih programa uzimajući pri tom u obzir cilj održivog razvoja kao i relevantno zakonodavstvo Zajednice vezano za uticaj na životnu sredinu.

Ex-ante evaluacija nije obavljena u skladu sa odredbama Člana 141 u pogledu principa proporcionalnosti.

Tokom perioda programiranja, zemlje učesnice i/ili Evropska komisija će sprovesti evaluacije vezane za monitoring prekograničnog programa, naročito gdje taj monitoring otkriva značajna odstupanja od ciljeva koji su na početku postavljeni, ili gdje su dati prijedlozi za reviziju prekograničnog programa.

Rezultati će biti poslati Zajedničkom odboru za praćenje (monitoring) za prekogranični program kao i Komisiji.

Evaluacije će obaviti eksperti ili, unutrašnja ili spoljna tijela. Rezultati će biti objavljeni prema primjenljivim pravilima o pristupu dokumenima. Evaluacija će biti finansirana iz budžeta tehničke podrške programa.

Ovaj materijal je preuzet sa CBIB prezentacije

 

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 30 gostiju i nema prijavljenih članova