News

Održana Programska konferencija u Podgorici

Prezentirani su ostvareni rezultati u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007-2013,  na Progrmskoj konferenciji koja je održana u Hotelu Ramada, u Podgorici 11. januara 2016.

Program je počeo 2008. godine i kroz tri javna poziva ugovoreno je do sad 17 projekata ukupne vrijednosti 6,5 miliona eura. Od toga je uspješno realizovano 12 projekata prvog i drugog poziva, a 5 projekata trećeg poziva je u fazi realizacije, finalno sa zadnjim projekatom koji završava u decembru 2017. Takođe, u fazi ugovaranja je i šesti projekat trećeg poziva okvirne ukupne vrijednosti od 300 hiljada eura.

U pomenutim projektima participiralo je ukupno 80 partnera, a od toga trećinu čine javne institucije/preduzeća, te u nešto manjem postotku nevladine organizacije,  a zatim slijede opštine i županije, obrazovne institucije, poslovna udruženja, razvojne agencije, međunarodne organizacije i sportski klubovi.

Projekti su pripremljeni po principu prekograničnog partnerstva institucija i organizacija iz Crne Gore i Hrvatske, a  raspodijeljeni su u tri prioritetne mjere. Mjera 1.1 Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa, zatim Mjera 1.2 Zajednički turistički i kulturni prostor te Mjera 1.3 Mali prekogranični razvojni projekti zajednice.

Tokom prethodnih sedam godina Operativne strukture, Ugovorna tijela i Zajednički tehnički sekretarijat programa, održali su ukupno 78 raznih treninga, skupova i konferencija u cilju promocije programa, obuke i podrške potencijalnim aplikanatima i korisnicima na izabranim projektima, na kojima je učestvovalo oko 2200 učesnika iz Crne Gore i Hrvatske.

- IPA Prekogranični program Hrvatska - Crna Gora 2007-2013 je poboljšao kvalitet života u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore kroz implementaciju projekata u okviru programskog prioriteta stvaranja pogodnih prirodnih i socio-ekonomskih uslova, poboljšanjem saradnje u zajednički odabranim sektorima i međususjedskih odnosa u prihvatljivim oblastima – poručio je nacionalni koordinatora za IPA-u u Crnoj Gori, Ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

Detalje o projektima, postignute rezultate i ostvarene benefite sudionicima konferencije su prezentirali predstavnici organizacija i institucija korisnika, kroz tri panel diskusije podijeljene po mjerama.

Programska_konferencija_PG.ppt_FINAL.ppt

Projekti_Konferencija_PG_11_01_2016_CBP_HR-MNE_CG_fin.ppt

b_130_95_16777215_00_images_PC11.JPGb_130_95_16777215_00_images_PC22.JPGb_130_95_16777215_00_images_PC33.JPGb_130_95_16777215_00_images_PC44.JPGb_130_95_16777215_00_images_PC55.JPGb_130_95_16777215_00_images_PC66.jpg

 

Održana tri treninga za korisnike bespovratnih sredstava u ZTS kancelariji

Tri jednodnevna treninga za korisnike bespovratnih sredstava 5 prijedloga projekata odabranih za finansiranje u okviru 3. poziva na dostavu prijedloga projekata održana su s ciljem jačanja kapaciteta korisnika bespovratnih sredstava, tokom novembra 2015. godine u ZTs kancelariji u Kotoru.

Trening za sekundarnu nabavu obuhvatio je sljedeće teme: načela sprovođenja sekundarnih nabava, vrste ugovora / postupke u sekundarnoj nabavi: proceduru jedne ponude, takmičarsko-pregovarački postupak, primjere revizijskih nalaza i rizike u sekundarnoj nabavi. Takođe, odrađene su i vježbe za istraživanje tržišta, opis poslova, pripremu tehničkih specifikacija te pripremu izvješća o pregovaranju i izvješća o nabavi. Trening je održan 12. novembra 2015. godine.

Trening za promidžbu i vidljivost obuhvatio je sljedeće teme: pravila za osiguravanje vidljivosti EU finansiranja (elementi vizualnog identiteta EU i opće poruke, komunikacione aktivnosti, definisanje CAP-a), te saopštenje za javnost kao jedan od najčešćih i najzahtjevnijih komunikacionih alata tijekom provedbe projekta. Odrađena je vježba pisanja saopštenja za javnost u skladu s pravilima za osiguravanje vidljivosti EU finansiranja i u skladu s novinarskom formom. Trening je održan 18. novembra 2015. godine.

Trening za izvještavanje u skladu s grant ugovorom obuhvatio je sljedeće teme: priprema izvještaja o napretku, pripreme međuizvještaja i izrada finalnog izvještaja. Odrađena je i vježba za pripremu izvještaja o napretku. Trening je održan 26. novembra 2015. godine.

Svaki od tri treninga vodio je službenik ZTS-a, sa preostala tri službenika koja su aktivno učestvovala u raspravi. Takođe, svi učesnicitj. korisnici su dobili promotivne materijale programa, kao što su mape, olovke, sveske i brošure.

Training_Secondary_procurement.ppt.ppt

Training_on_publicity__visibility.ppt

Traning_Reporting_in_line_with_grant_contract.ppt

b_130_95_16777215_00_images_1trainings.jpgb_130_95_16777215_00_images_2trainings.jpgb_130_95_16777215_00_images_3trainings.jpgb_130_95_16777215_00_images_4trainings.jpgb_130_95_16777215_00_images_5trainings.jpgb_130_95_16777215_00_images_6trainings.jpg

 

Održan dvodnevni Implementacioni seminar u Tivtu za korisnike bespovratnih sredstava iz Trećeg poziva

Dvodnevni Implementacioni seminar za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013 održan je 2. i 3. novembra 2015. u Tivtu.

Seminaru je učestvovalo po tri predstavnika korisnika iz Crne Gore za svaki od pet izabranih projekata.

Predstavnici Ugovornog tijela - Delegacije Evropske unijeu Crnoj Gori, program menadžer Donata von Sigsfeld i menadžer za nabavke Claire Bourgade, uz podršku službenika Zajedničkog tehničkog sekretarijata Dragana Đurišića, Sanje Todorović, Kristine Brbore i Perice Pušića, korisnicima EU grantova približili su upravljanje projektom, izvještavanje i zahtjeve za plaćanjem, izmjene ugovora, sekundarnu nabavku, dokumentaciju troškova i oslobađanje od PDV-a, monitoring troškova i komunikaciju i osiguravanje vidljivosti EU finansiranja.

Također, učesnici su učestvovali u praktičnim vježbama za manje izmjene ugovora (realokacije) i izradu plana nabavki za svaki projekat pojedinačno.

Podsjetimo, projekti su raspodijeljeni u tri mjere, a u okviru Mjere 1: Zajednički projekti za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa odabrana su tri projekta:

• „Prekogranična zajednička istraživanja i podizanje svijesti u prevenciji zaštite životne sredine - Uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) Hrvatske i Crne Gore (CoRE)“,

• „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru - 4M“,

• „Održivo upravljanje vodnim resursima“.

Iz Mjere 2: Zajednički turistički i kulturni prostor odabran je projekat “Posmatranje ptica i Eko-turizam na području južnog Jadrana (BETSA)“.

Iz Mjere 3: Mali prekogranični razvojni projekti zajednice izabran je projekat “Sport za djecu i mlade: Jačanje razvoja i saradnje u prekograničnom području - OH2O-POLO“.

Ukupna vrijednost ovih projekata u Hrvatskoj (u postupku je ugovaranje 5. projekta) i Crnoj Gori iznosi 1.629.839,66 eura, od čega 1.342.295,79 eura čine bespovratna sredstva Europske unije, a ostatak je kofinansiranje od strane korisnika granta.

U Crnoj Gori vrijednost 5 izabranih projekata iznosi 939.067,39 eura, a od tog iznosa je ugovoreno 778.455,24 eura bespovratnih sredstva Evropske unije.

Inače, istovrsni seminar održan je 14. oktobra u Dubrovniku, za prekogranične partnere iz Hrvatske.

 

Publicirana nova programska brošura

IPA Prekogranični Program  Hrvatska – Crna Gora 2007.– 2013. publicirao je programsku brošuru o projekti,a implementiranima u okviru prvog i drugog Poziva za dostavljanje prijedloga projekata.

Ova brošura je pripremljena da da pregled svih projekata sprovedenih u okviru ovog prekograničnog Programa (prvi i drugi Poziv za dostavljanje prijedloga projekata) i predstavi njihov doprinos postizanju triju programskih prioriteta: 1. Uspostavljanje saradnje između institucija nadležnih za zaštitu životne sredine kao i zaštite prirodne i kulturne baštine kroz sprovođenje zajedničkih programa, obrazovanje, razmjenu znanja i aktivnosti na podizanju svijesti; 2. Stvaranje prepoznatljive turističke ponude zasnovane na prirodnim i kulturnim bogatstvima programskog područja i ponovnom uspostavljanju društvenih veza u prekograničnom području, podsticanjem tradicionalne i savremene kulture; 3. Povećanje i poboljšanje saradnje između institucija, građana i civilnog društva u područjima kao što su turizam, obrazovanje, kultura i druga koja su u skladu s ciljevima Programa, sa ciljem podsticanja razvoja zajednice i poboljšanja susjedskih odnosa.

Nadamo se da će ova publikacija takođe poslužiti kao inspiracija i motiv za nastavak saradnje utemeljene ovim Programom i kao osnova za nadgradnju tokom slijedećeg programskog razdoblja 2014.-2020.

Brochure_IPA_CBP_HR_MNE_2007_2013.pdf

 

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata

PROJEKTI Drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Ko je na mreži: 39 gostiju i nema prijavljenih članova